Kirsi Nuotto uutena jäsenenä Postin hallitukseen - Arto Hiltunen jatkaa puheenjohtajana

18.03.2015

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Postin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseninä jatkavat

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto, Outotec Oyj.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Päivi Pesola.

Hallintoneuvosto

Postin hallintoneuvoston jäsenten määrä on kaksitoista.

Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajana Satu Haapanen.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Postin hallitus ja hallintoneuvosto.