Kuva -
Kuva -

Hallinnointi

Postin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Postin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Posti Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi).

Poikkeaminen hallinnointikoodista: yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista verkkosivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.

Postilla ei ole julkista sisäpiirirekisteriä eikä ilmoitusvelvollisia, koska yhtiön osake ei ole pörssilistattu.