Varsinainen yhtiökokous valitsee Posti Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5 - 9. Hallitukseen ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja. Hallitus seuraa myös yritysvastuuasioita ja sille raportoidaan yritysvastuun osa-alueiden keskeisimmät tunnusluvut kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on vahvistanut eettiset periaatteet 22.6.2011.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2016 hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin hallitusammattilainen Arja Talma.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen.

Hallituksen jäseninä jatkavat johtajat Petri Järvinen ja Petri Kokko, maajohtaja Jussi Kuutsa, valtion omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija Marja Pokela ja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2015 hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Päivi Pesola.

Hallituksen jäseninä jatkavat johtajat Petri Järvinen ja Petri Kokko, maajohtaja Jussi Kuutsa, valtion omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija Marja Pokela ja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2014 hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin johtajat Petri Järvinen ja Petri Kokko sekä valtion omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija Marja Pokela. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Päivi Pesola. Hallituksen jäseninä jatkavat maajohtaja Jussi Kuutsa, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti ja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2013 hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Päivi Pesola. Hallituksen jäseninä jatkavat maajohtaja Jussi Kuutsa, johtaja Timo Löyttyniemi, hallitusneuvos Ilpo Nuutinen, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sekä toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2012 hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin hallitusneuvos Ilpo Nuutinen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Päivi Pesola. Hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, maajohtaja Jussi Kuutsa, johtaja Timo Löyttyniemi ja henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sekä toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

  • valmistella, ohjata, käsitellä ja arvioida riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, sisäisen valvonnan raportteja, taloudellisen raportoinnin organisointia, tilintarkastusta
  • käydä tilintarkastajien kanssa läpi tilinpäätös ennen hallituksen käsittelyä
  • tehdä esitys tilintarkastajan valinnasta
  • arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia oheispalveluita

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus päätti, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Arja Talma (pj.), Jussi Kuutsa, Marja Pokela ja Suvi-Anne Siimes.

Hallitus päätti 27.3.2015 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Marja Pokela ja Suvi-Anne Siimes.

Hallitus päätti 28.3., että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Marja Pokela ja Suvi-Anne Siimes.

Hallitus päätti 26.3., että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Timo Löyttyniemi ja Suvi-Anne Siimes.

Hallitus päätti 20.3., että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Päivi Pesola (pj.), Hele-Hannele Aminoff, Jussi Kuutsa ja Timo Löyttyniemi.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan, jonka tehtävänä on

  • valmistella ylimmän johdon nimityksiä ja palkkausta koskevat päätökset
  • valmistella palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteet sekä varmistaa niiden oikeudenmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

Valiokunta valmistelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus päätti, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Petri Järvinen, Petri Kokko ja Kirsi Nuotto.

Hallitus päätti 27.3.2015 pidetyssä kokouksessa, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Petri Järvinen, Petri Kokko ja Kirsi Nuotto.

Hallitus päätti 28.3., että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Petri Järvinen, Petri Kokko ja Riitta Savonlahti.

Hallitus päätti 26.3., että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Ilpo Nuutinen, Riitta Savonlahti ja Maarit Toivanen-Koivisto.

Hallitus päätti 20.3., että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Ilpo Nuutinen, Riitta Savonlahti ja Maarit Toivanen-Koivisto.