>

Tunnusluvut

Posti Group Oyj:n osakepääoma on 70 milj. euroa ja se koostuu 40 000 000 kappaleesta osakkeita, jotka kaikki ovat samanarvoisia.