Posti yrityksenä
Palvelut
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Avainluvut

Konsernin avainluvut 10 - 12/2016 Oikaistu 10 - 12/2015 1 - 12/2016 Oikaistu** 1 - 12/2015
Liikevaihto, milj.euroa 456,5 433,2 1607,6 1649,1
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 43,0 43,2 126,7 128,2
   Oikaistu käyttökate, % 9,5 10,0 7,9 7,8
Käyttökate, milj. euroa 38,6 30,6 116,0< 147,2
   Käyttökate, % 8,4 7,1 7,2 8,9
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 22,7 24,0 47,1 47,6
   Oikaistu liiketulos, % 5,0 5,5 2,9 2,9
Liiketulos, milj. euroa 14,2 8,3 30,7 54,8
   Liiketulos, % 3,1 1,9 1,9 3,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 14,7 4,7 29,5 42,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 10,4 3,1 23,2 35,1
Liiketoiminnan rahavirta     63,1 81,9
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     3,9 6,2
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     5,1 6,4
Omavaraisuusaste, %     54,9 46,9
Nettovelkaantumisaste, %     -13,6 -10,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,3 17,1 100,4 66,8
Henkilöstö keskimäärin     20 632 22 219
Osingot, milj. euroa     60,0* 18,0

 

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

**) Oikaistu = tuloutusperiaatteen muutoksella oikaistut luvut