>

Tunnusluvut

* Jatkuvat toiminnot

** Oikaistu erityiserien uuden määritelmän mukaisesti

*** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

**** Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla ollut postilakko heikensi merkittävästi vuoden 2019 vertailulukuja

 

Posti Group Oyj:n osakepääoma on 70 milj. euroa ja se koostuu 40 000 000 kappaleesta osakkeita, jotka kaikki ovat samanarvoisia.