>

Hallintoelimet ja omistaja

Hallintoelimet

Postin hallintomalliin kuuluvat ylintä päätösvaltaa käyttävä yhtiökokous, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja valvonnasta vastaava hallitus sekä operatiivisesta johtamisesta vastaava toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiöllä on hallintoneuvosto.

 

Omistaja

Postissa osakkeenomistajan päätäntävaltaa käyttää Suomen valtio, joka suoraan omistaa 100 prosenttia Postin osakkeista. 

Posti Group Oyj on luokiteltu markkinaehtoisesti toimivaksi valtionyhtiöksi, jossa omistajalla on strateginen intressi. Omistajan tavoitteena on kulloinkin parhaan taloudellisen kokonaistuloksen saavuttaminen. Tätä arvioidaan kannattavuuden ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun perusteella.

 

Katso myös

Konserniyritykset (vuoden 2022 tilinpäätös)