>

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät 2020 (päivitetty 29.4.2020)

Posti Group Oyj laskee näkymiään vuoden 2020 liikevaihdon osalta koronaviruspandemian (COVID-19) kasvavien vaikutusten vuoksi. Posti Group Oyj:n oikaistun liiketuloksen kehityksen osalta näkymät vuodelle 2020 säilyvät ennallaan.

Koronavirustilanne vaikeuttaa huomattavasti koko vuoden makrotalouden näkymien ennustamista. Tämän vuoksi myös Postin koko vuoden näkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Markkinoiden kasvavan epävarmuuden ja koronaviruksen oletettujen vaikutusten Suomen ja maailman talouteen odotetaan johtavan Postin liikevaihdon laskuun vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta, jolloin postilakko vaikutti Postin tulokseen erittäin negatiivisesti.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.

Aikaisemmin Posti odotti liikevaihtonsa vuonna 2020 pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna, mahdollisia uusia yrityshankintoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoitiin kasvavan viime vuoden tasosta.