>

Näkymät vuodelle 2022

Posti päivitti 11.8.2022 näkymiään vuodelle 2022. Liikevaihdon odotetaan kasvavan (aiemmin liikevaihdon ilmoitettiin pysyvän samalla tasolla). Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa:

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan vuonna 2022. Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa.

Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.