>

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 Postin liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuonna 2023 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 586,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 197,7 miljoonaa euroa.

Nykyiset makrotaloudelliset olosuhteet ja markkinatilanne luovat epävarmuutta taloudellisiin ennusteisiin ja kuluttajien luottamukseen. Kuluttajien käyttäytyminen vaikuttaa Postin liiketoimintaan, ja sillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.