>

Näkymät 2021

Posti päivittää näkymiään vuodelle 2021. Liikevaihdon odotetaan nousevan (vrt. aiemmin: säilyvän edellisvuoden tasolla). Oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla (vrt. aiemmin: laskevan edellisvuoteen verrattuna).

Päivitetyt näkymät:

Vuonna 2021 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla vuonna 2021. Vuonna 2020 Postin liikevaihto oli 1 613,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa.

Koronavirustilanne ja sitä seuraava talouden elpyminen vaikeuttavat edelleen makrotalouden näkymien ennustamista ja Postin koko vuoden näkymiin liittyy epävarmuutta.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

(Päivitetty ja julkaistu 11.8.2021 puolivuotiskatsauksessa)