>

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2022. Vuonna 2021 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa.

Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.