Kuva -

Kuva -

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2018 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla tai heikkenevän hieman. Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla tai heikkenevän hieman. Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ja -myyntejä ennakoidaan vähenevän hieman.

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.

Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.