>

Näkymät vuodelle 2023

Posti päivitti vuoden 2023 näkymiään 10.8.2023 julkistetussa puolivuosikatsauksessa.

Liikevaihdon odotetaan laskevan (aiemmin liikevaihdon ilmoitettiin kasvavan).

Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa:

Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan laskevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisvuodesta vuonna 2023. Vuonna 2022 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa. 

Inflaation jatkuminen ja korkojen nousu vaikuttavat kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla lisävaikutusta yhtiön tulokseen. 

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.