Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2017 näkymät

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.

Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleen kasvavan vuodesta 2016. Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla tai laskevan hieman. Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy merkittäviä erityiseriä.

Aiemmin vuoden 2017 oikaistun liiketuloksen ennakoitiin pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ennakoidaan kasvavan vuoden 2016 tasolta.