>

Näkymät 2021

Koronavirustilanne vaikeuttaa makrotalouden näkymien ennustamista. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Postin koko vuoden näkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Posti muuttaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan korvaamalla oikaistun liiketuloksen oikaistulla käyttökatteella. Muutoksen johdosta Posti julkaisee lyhyen aikavälin näkymät liikevaihdon lisäksi myös oikaistun käyttökatteen kehittymiselle.

Postin liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2021, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Postin liikevaihto oli 1 613,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.