Kuva -
Kuva -

Johto

Johtoryhmä (Leadership Team)

Turkka Kuusisto

Toimitusjohtaja 6.2.2020 alkaen
s. 1979, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Työkokemus

 • Posti Group Oyj, (6.2.2020–),  toimitusjohtaja
 • Posti Group Oyj, (1.10.2019–6.2.2020), väliaikainen toimitusjohtaja
 • Posti Group Oyj (2019–), johtaja, Paketti ja verkkokauppa
 • Posti Group Oyj (2016–2018), johtaja, Postipalvelut
 • Lindorff Group AB (2015–2016), Euroopan palveluliiketoiminnan johtaja
 • Lindorff Group AB (2008–2015), useita johtotehtäviä, mm. Lindorff Suomen toimitusjohtajana sekä Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta vastaavana johtajana
 • Kronstöm Oy Ma-Kron (2004–2008), toimitusjohtaja
 • Accenture (2003–2004), johdon konsultti
 • Bonito Oy (2003), johdon konsultti

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries
 • Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola

Turkka Kuusisto

Yrjö Eskola

Johtaja, Postipalvelut
s. 1972, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2019–), johtaja, Postipalvelut
 • Posti Group Oyj (2015–2018), johtaja, Tuotanto
 • Itella Oyj (2014–2015) johtaja, Logistiikan kehitys (Itella Logistiikka)
 • Itella Oyj (2013–2014) johtaja, strategiset kehityshankkeet
 • Nokia Oyj (2008–2012), toimitusjohtaja, Nokia Komárom Ltd., Unkari
 • Nokia Oyj (2007–2008), johtaja, toimitusten hallinta
 • Nokia Oyj (1997–2007) useita logistiikan ja hankinnan johtotehtäviä

Yrjö Eskolin

Johannes Gussander

Johtaja, Aditro Logistics
s. 1979

Konsernin palveluksessa vuodesta 2020
Posti Groupin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus

 • Aditro Logistics: Toimitusjohtaja 2017–2020; Operatiivinen johtaja (COO) 2015–2017
 • ProCon Work Solutions AB: Perustaja ja osakas 2013–2015
 • Proffice: Toimitusjohtaja 2011–2013
 • Proffice Partner Solutions AB: Toimintopäällikkö 2010–2011
 • DHL: Työnjohtaja 2007–2010

 

Johannes Gussander

Arttu Hollmérus

Johtaja, Paketti ja verkkokauppa
s. 1984, Kauppatieteiden maisteri

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019
Posti Groupin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus

 • Posti Group Oyj: Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän merkittävistä kotimaisista asiakkuuksista vastaava johtaja 2019–2020
 • Lowell: Johtaja, Pohjoismaiden palveluliiketoiminta & digitalisaatio 2018–2019; Johtaja, Pohjoismaiden lisäarvopalvelut & digitalisaatio 2017–2018
 • Intrum: Johtaja, Konsernin myynti ja asiakkuudet 2017
 • Lindorff Group: Johtaja, Palvelumyynti (väliaikainen konsernin johtoryhmän jäsen) / Johtaja, Perintä- ja informaatiopalvelut 2016–2017
 • Lindorff Finland: Useita eri tehtäviä, mm. Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja 2007–2016

Arttu Hollmérus

Tom Jansson

Talous- ja rahoitusjohtaja 
s. 1968, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2019– ), talous- ja rahoitusjohtaja
 • Posti Group Oyj (9/2018–12/2018), talous- ja rahoitusjohtaja (va)
 • OpusCapita (2018–2018), talousjohtaja
 • Comptel Oyj (2013–2017), talous- ja rahoitusjohtaja
 • Tellabs (1994–2013), useita johtotehtäviä, mm. talousjohtajana (International) 2012–2013, talousjohtajana (EMEA & APAC) 2011–2012, talousjohtajana (EMEA & LAC) 2004–2010 

Sakari Kiiskinen

Johtaja, Transval (vt.)
s. 1973, elintarviketieteiden ylioppilas (elintarvike-ekonomia, pääaine markkinointi)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus

 • Posti Group Oyj: Johtaja, henkilöstöratkaisut, Transval 2019–2020
 • Suomen Transval Group Oy: Varatoimitusjohtaja 2017–2019; useita johtotehtäviä vuosina 2010–2017
 • Suomen Transval Oy: Useita tehtäviä vuosina 1999–2010

 

 

Jussi Kuutsa

Johtaja, Itella Venäjä
s. 1964, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2017
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2017–), johtaja, Itella Venäjä
 • SRV Yhtiöt Oyj (2010–2016), Venäjän maajohtaja
 • Stockmann-konserni (2000–2010), ulkomaantoimintojen johtotehtäviä

Jussi Kuutsa

Petteri Naulapää

Johtaja, ICT ja digitalisaatio
s. 1968, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2018–), ICT- ja digitalisaatiojohtaja
 • Stockmann Oyj,  (2015–2018), CIO
 • Vaisala Oyj, (2010–2015), CIO
 • Digia Oyj, (2006–2010), Director, Dynamics AX solutions

Hanna Reijonen

Johtaja, Henkilöstö
s. 1973, Kauppatieteiden maisteri

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2018–), henkilöstöjohtaja
 • Tieto Oyj, Teolliset palvelut ja Kuluttajapalvelut toimialaryhmä & Suomi (2016–2018), henkilöstöjohtaja
 • Tieto Oyj, Teollisuus, kauppa ja logistiikka toimialaryhmä & Suomi (2012–2016), henkilöstöjohtaja
 • LM Ericsson (2010–2012), henkilöstöjohtaja
 • Accenture (1997–2010), henkilöstöhallinnon johtotehtävissä

Luottamustoimet

 • Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

 

Kaarina Ståhlberg

Johtaja, Lakiasiat
s. 1966, OTK, LL.M. (Columbia University, NY)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Posti Groupin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2016–), lakiasiainjohtaja, (2017-) lakiasiat ja yritysjärjestelyt
 • Itsenäinen ammatinharjoittaja (2014–2016)
 • Fortum Oyj (2013–2014), lakiasiainjohtaja
 • Asianajotoimisto White & Case (2012–2013), lakimies
 • Nokia Oyj (2005–2012), Vice President, Assistant General Counsel
 • Nokia Oyj (2004–2005), Vice President, Mobile Phones Legal
 • Nokia Oyj (1999–2003), eri lakimies- ja esimiestehtäviä
 • Asianajaja (Dittmar & Indrenius 1993–1998, Heikki Haapaniemi 1992–1993)

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj

Kaarina Ståhlberg

 

Toimitusjohtajan palkitseminen ja sopimusjärjestelyt

Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot, mukaan lukien toimitusjohtajan palkitseminen.

Postin Group Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Turkka Kuusiston, 40, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 37 500 euroa kuukaudessa, joka sisältää konsernin käytännön mukaiset luontoisedut (kuten auto-, ateria- ja matkapuhelinetu). Lisäksi hän on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita.

Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta.

Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä. Hänen eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät täysin TyEL:n mukaisesti. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan ilman syytä.

 

Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit.

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Palkitsemisperiaatteidemme tehtävänä on varmistaa, että palkitsemiskäytännöt tukevat yhtiön strategisia tavoitteita sekä tavoiteltua yrityskulttuuria ja ovat linjassa niiden kanssa. Palkitsemisperiaatteet auttavat yritystä houkuttelemaan ja pitämään parhaat osaajat, sekä motivoivat heitä konsernin kehittämisessä ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää yrityksen tulos, työntekijöiden suoriutuminen ja henkilökohtainen palkitseminen. Palkitsemisjärjestelmät antavat tunnustusta sellaiselle henkilökohtaiselle suoritukselle, joka heijastaa yhtiön strategiaa, kulttuuria ja arvoja, ja palkitsevat siitä. Palkitsemisjärjestelmät myötävaikuttavat liiketoiminnan menestykseen, sillä ne varmistavat, että työntekijöiden ja ylemmän johdon palkitseminen on kilpailukykyistä.

Kaikki Postin palkitsemisjärjestelmät perustuvat läpinäkyvyydelle, oikeudenmukaisuudelle ja monimuotoisuudelle. Postin strategian menestyksen kannalta on tärkeää säilyttää tasapaino palkitsemisen kokonaiskustannusten ja markkinoilla kilpailukykyisenä olemisen välillä. Posti noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista ja eläke-etuuksia koskevia ohjeita.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty muulle johtoryhmälle vuonna 2019 maksetut palkat, lisäeläkkeet, tulospalkkiot sekä pitkän aikavälin kannustimet. Kokonaispalkka sisältää luontaisedut, lomarahan sekä kertaluontoiset erityispalkkiot.

Kokonaispalkka

2 140 056 euroa

Lisäeläke

43 391 euroa

Lyhyen aikavälin bonus

534 957 euroa

Pitkän aikavälin kannustimet

80 062 euroa

 

Katso tästä myös palkka- ja palkkioselvitys.