Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Vuodesta
Puheenjohtaja Markku Rossi, kansanedustaja, kesk 2015
Varapuheenjohtaja Jani Toivola, kansanedustaja, vihr 2015
Jäsenet Vuodesta
Maria Guzenina, kansanedustaja, sd 2013
Rami Lehto, kansanedustaja, ps 2015
Eeva-Maria Maijala, kansanedustaja, kesk 2015
Sari Moisanen, ohjelmapäällikkö, House of Lapland, vas 2011
Mats Nylund, kansanedustaja, rkp 2015
Juha Pylväs, kansanedustaja, kesk 2016
Sari Raassina, kansanedustaja, kok 2015
Lulu Ranne, diplomi-insinööri, ps 2015
Satu Taavitsainen, kansanedustaja, sd 2015
Kari Tolvanen, kansanedustaja, ps 2015

Hallintoneuvoston tehtävä on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan: valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmälläpitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on yhtiöjärjestyksen mukaan: antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta seurata postipalvelujen ja muiden peruspalvelujen toimivuutta sekä käsitellä näihin laajakantoisia muutoksia aiheuttavat esitykset.

Hallintoneuvoston työjärjestykseen on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6 - 12. Jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on yksi vuosi ja se päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Markku Rossi ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Jani Toivola.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat kansanedustaja Maria Guzenina (sd), kansanedustaja Marisanna Jarva (kesk), kansanedustaja Rami Lehto (ps), kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk), va toimitusjohtaja Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Mats Nylund (rkp), kansanedustaja Sari Raassina (kok), diplomi-insinööri Lulu Ranne (ps), kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd) ja kansanedustaja Kari Tolvanen (kok).

Ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2015 valitsi uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi kansanedustaja Markku Rossin (kes.) sekä uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Jani Toivolan (vihr.) 

Uusina jäseninä valittiin myös kansanedustaja Rami Lehto (ps), kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk), kansanedustaja Marisanna Jarva (kesk), kansanedustaja Mats Nylund (rkp), kansanedustaja Sari Raassina (kok), diplomi-insinööri Lulu Ranne (ps), kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd) ja kansanedustaja Kari Tolvanen (kok).

Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat kansanedustaja Maria Guzenina (sd) ja insinööri, amk Sari Moisanen (vas). Postin hallintoneuvoston jäsenten määrä on kaksitoista.


Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Maria Guzenina (sd), kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.), insinööri, amk Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd)  ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajana Satu Haapanen. Postin hallintoneuvoston jäsenten määrä on kaksitoista.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.). Uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.). Jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Vuonna 2014 hallintoneuvostossa on 12 jäsentä, joista 5 on naisia (42 %) ja 7 miehiä (58 %).

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.). Jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Ylimääräinen yhtiökokous totesi Susanna Huovisen (sd) eronneen hallintoneuvostosta ja nimitti uutena jäsenenä ministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd).

Vuonna 2013 hallintoneuvostossa on 12 jäsentä, joista 5 on naisia (42 %) ja 7 miehiä (58 %).

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon uusina jäseninä kansanedustaja Ritva Elomaan (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivarsin (rkp), kansanedustaja Mauri Pekkarisen (kes), kansanedustaja Raimo Piiraisen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumalan (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikosen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasin (kok). Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Johanna Karimäki. Jäseninä jatkavat kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok) ja yrittäjä Reijo Ojennus (ps).

Vuonna 2012 hallintoneuvostossa on 12 jäsentä, joista 5 on naisia (42 %) ja 7 miehiä (58 %).


Ota yhteyttä