Kohti päästöttömiä kuljetuksia

main_image

Ympäristön eteen tehtävä työmme on jatkumoa pitkälle perinteelle. Käytämme sähköä jakelussa laajasti eri tavoin sähköisistä jakelukärryistä sähköpakettiautoihin. Sähköautokokeilut alkoivat jo 1980-luvun alussa Helsingin keskustassa. Vuonna 1991 sähköautoja oli Suomessa rekisterissä 43 kappaletta, Moottori-lehden mukaan ”ilmeisesti suurin osa Postin käytössä”. ”Päivän posti puhtaasti sähköllä”, luki sympaattisen Elcat Cityvan -sähköauton kyljessä. Ensimmäinen vihreä ohjelmamme starttasi vuonna 1999. Postinjakelumme oli ensimmäisenä postina maailmassa hiilineutraalia vuonna 2011.

Edellinen pitkän aikavälin päästötavoitteemme oli pienentää kokonaispäästöjämme Suomessa suhteessa liikevaihtoon 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tavoite ylittyi, sillä vähennys suhteessa liikevaihtoon oli 37 prosenttia. Absoluuttisesti päästöt vähenivät 34 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna vähennyksen ollessa 71 000 tonnia.

Riittävän hyvä ei meille kuitenkaan riitä. Ilmastokriisi on ratkaistava, ja haluamme määrittää suunnannäyttäjänä uudelleen koko logistiikkatoimialan ympäristövastuun – emme vain osallistu talkoisiin, vaan olemme eturintamassa jakamassa lapioita.

Siksi olemme asettaneet itsellemme uuden, erittäin kunnianhimoisen, tavoitteen: painaa omat todelliset päästömme nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tulemme kuluvan vuoden 2021 aikana asettamaan tavoitteen myös arvoketjumme päästöille. Toimimme alalla, jossa alihankkijoiden – pääosin esimerkiksi kuljetusyrittäjien – osuus kaikista päästöistä on merkittävä. Avaamme päästöjemme muodostumista tarkemmin toisaalla tällä sivustollamme.

Olemme sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan, Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen, jotta kaikki tavoitteemme olisivat varmuudella viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia.

SBTi:n eri sitoumuksista kunnianhimoisimpaan – Business Ambition for 1,5° – hyväksytään organisaatiot, joiden päästövähennystavoitteet auttavat pitämään ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa.

Tulemme kuluvan vuoden aikana tekemään päätöksen siitä, sitoudummeko vielä määrittelemättömään, kunnianhimoisempaan SBTi:n tavoitteeseen Net Zero eli nettonolla. Siinä nollapäästötavoite koskee myös arvoketjun päästöjä siten, että jäännöspäästöt, joita ei yksinkertaisesti kyetä eliminoimaan, poistetaan fyysisesti ilmakehästä esimerkiksi hiilinielujen avulla.

Haluamme käyttää osaamistamme ja resurssejamme yhdessä kaikkien muiden toimijoiden kanssa ja olla mahdollistamassa kestävämpien vaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille – loppujen lopuksi meistä jokainen tekee viimeiset päätökset omilla kulutustottumuksillaan.

Teemme esimerkiksi työtä verkkokaupan parissa työskentelevien yritysten kanssa kestävämmän verkkokaupan edistämiseksi. Haluamme myös edistää vertaisverkkokaupan kasvua, koska jokainen toisen elämän saava tuote on pois uuden tuotteen valmistamisesta.