Kohti päästöttömiä kuljetuksia

main_image

Ympäristövastuu ei ole meille uusi asia – olemmehan esimerkiksi olleet 100-prosenttisesti hiilineutraaleja jo vuodesta 2011. Itse asiassa ensimmäisenä postina maailmassa. Vuonna 2019 pääsimme hyvin lähelle edellisen päästövähennystavoitteemme saavuttamista: 30 prosentin vähennystä vuoden 2007 tasoon verrattuna.  

Mutta riittävän hyvä ei ole meille riittävän hyvä tavoite: kuten strategiamme määrittelee, haluamme näyttää suuntaa hiilivapaiden palveluiden kehittämisessä. Siksi olemme asettaneet itsellemme erittäin kunnianhimoisen tavoitteen: painaa omat todelliset päästömme nollaan vuoteen 2030 mennessä. 

Mittakaavaa on ehkä helpompi hahmottaa esimerkin kauttaajamme joka jakelupäivä kuusi kertaa maapallon ympäri jotta asiat – paketit, kirjeet, lehdet – pääsisivät sinne minne niiden pitääkin päästä. Siinä on paljon päästöjä joista aiomme päästä eroon. 

Olisimme voineet tyytyä päästöjen puolittamiseen. Tämä olisi ollut riittävästi jotta olisimme pysyneet ”1,5 asteen käyrällä” eli toimissa jotka tähtäävät ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti. Emme kuitenkaan tyytyneet tähän. 

Mitä sitten tällä hetkellä teemme tähän tavoitteeseen pääsemiseksi?  

Tässä oli vain muutamia esimerkkejä – kerromme tarkemmin konkreettisista teoistamme tämän sivuston käytännön esimerkit -osiossa.  

Ja siihen saakka kunnes täysi nolla on saavutettu, jatkamme päästöjen vapaaehtoista kompensoimista eri ohjelmiemme kautta kuten tähänkin saakka – vaikka emme olekaan vielä nollapäästöinen, haluamme kuitenkin edelleen olla hiilineutraali. 

Haluamme myös olla 100-prosenttisen läpinäkyviä siinä mitä teemme. Siksi kaikki tavoitteemme ja tekomme käyvät läpi tiukimman mahdollisen seulan ulkopuolisten tahojen toimesta. Olemme esimerkiksi sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan, Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen, jotta kaikki tavoitteemme olisivat varmuudella viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia.  

SBTi:n eri sitoumuksista kunnianhimoisimpaan – Business Ambition for 1,5° – hyväksytään organisaatiot, joiden päästövähennystavoitteet auttavat pitämään ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa. Olemme sitoutuneet tähän tiukimpaan tavoitteeseen.   

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBTi) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. 

Pelkkä omien päästöjen nollaan painaminen ei sekään riitä meille. Haluamme käyttää osaamistamme ja resurssejamme yhdessä kaikkien muiden toimijoiden kanssa ja olla mahdollistamassa kestävämpien vaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille – loppujen lopuksi meistä jokainen tekee viimeiset päätökset omilla kulutustottumuksillamme.  

Teemme, esimerkiksi, työtä verkkokaupan parissa työskentelevien yritysten kanssa kestävämmän verkkokaupan edistämiseksi. Haluamme myös edistää vertaisverkkokaupan kasvua koska jokainen toisen elämän saava tuote on pois uuden tuotteen valmistamisesta.