Kohti päästöttömiä kuljetuksia

main_image

Olemme olleet ympäristövastuun suhteen edelläkävijä jo pitkään – ensimmäinen ympäristöohjelmammekin on viime vuosituhannen puolelta – ja haluamme olla sitä myös jatkossa. Vuoden 2021 aikana saavutimme muutamia tärkeitä askeleita tiellämme kohti fossiilivapaata logistiikkaa. Tai kuten vastuullisuusohjelmassamme tätä kutsumme: Nollapäästöisyys tai Zero Carbon 2030.

Sitouduimme syksyllä 2020 Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen ja elokuussa 2021 SBTi hyväksyi tavoitteemme. Olemme siis sitoutuneet vähentämään omat päästömme nollaan ja kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Hyväksynnän saamisen aikaan olimme globaalisti yksi kolmesta toimialamme yhtiöstä, joka on sitoutunut SBTi:n kaikkein tiukimpiin tavoitteisiin eli vähentämään päästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 asteen päästövähennyspolun mukaisesti sekä asettamaan nettonollatavoitteet viimeistään vuodelle 2050.

Tarkasti ottaen sitoumuksemme on seuraavan- lainen: vuoteen 2030 mennessä puolitamme kokonaispäästömme (scope 1, 2 & 3) vuoden 2020 tasosta. Tämä sisältää kaikkien omien päästöjen (scope 1 & 2) painamisen nollaan sekä fossiiliva- paat tiekuljetukset myös alihankinnan osalta. Alihankittujen kuljetusten lisääminen päästö- tavoitteisiimme on merkittävä asia: tulemme

panostamaan jatkossa entistä enemmän kumppaneidemme kanssa tehtävään yhteistyöhön, jotta pääsemme yhdessä maaliin.

Pitkällä aikavälillä olemme sitoutuneet nettonollatavoitteisiin (net zero targets). SBTi:n hyväksynnät nettonollatavoitteille pyörähtävät käyntiin tämän vuoden aikana, kun niiden kriteeristö saatiin lyötyä lukkoon loppuvuodesta 2021. Tulemme hakemaan hyväksyntää tavoitteellemme saavuttaa nettonolla vuoteen 2040 mennessä.

Mitä olemme konkreettisesti tehneet vuoden aikana päästöjen vähentämiseksi? Panostuksemme kuljetuksen sähköistymiseen kasvaa jatkuvasti. Uudistimme esimerkiksi Helsingissä pakettien kotijakelua ja se tapahtuu nyt täysin sähköisesti. Lähitulevaisuudessa uudistunut palvelu laajenee myös muualle. Vuoden 2021 lopussa meillä oli satakunta sähköpakettiautoa ja tarkoitus on vähintään tuplata tuo määrä kuluvan vuoden aikana. Marraskuun puolivälissä kerroimme ensimmäisestä käyttöömme tulleesta sähkökuorma-autosta.

Erilaisia sähköisiä kuljetusvälineitä meillä on pakettiautojen lisäksi jo yli 1 500, esimerkiksi sähkörahtiskoottereita, -kärryjä ja -pyöriä. Tavoitammekin perusjakelussa jo yli 40 prosenttia kotitalouksista sähköllä ja pääkaupunkiseudulla yli 90 prosenttia.

Biokaasua käyttävä raskas laivueemme kasvoi reilusti viime vuonna ja se on Suomen suurin. Meillä on 19 nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä käyttävää rekka-autoa. Vielä viime vuonna niistä kuusi käytti nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä, mutta vuoden 2022 alussa nekin siirtyivät LBG:n käyttöön. Laivuetta on tarkoitus jatkuvasti kasvattaa.

Edistystä saavutimme myös tuotantotilojen (kuten logistiikkakeskukset) ja toimitilojen suhteen muun muassa energiatehokkuuden saralla. Otimme loppuvuodesta 2021 käyttöön uusiutuvan kaukolämmön osassa kiinteistöjämme.

Aloitimme vuoden 2021 lopussa myös kartoitustyön Postin toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin.

Vastuullisuustyömme on maailman parhaan prosentin joukossa: maailman johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva organisaatio, Eco- Vadis, sijoitti Postin korkeimmalle mahdolliselle platinatasolle eli maailman vastuullisimman yhden prosentin joukkoon yrityksistä vuonna 2021. Lokakuussa 2021 Posti palkittiin voittajana kansainvälisen World Sustainability Awards 2021 -vastuullisuuskilpailun päästövähennyssarjassa.

Vuonna 2020 omat päästömme (scope 1 & 2) vähenivät 14 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 luku oli 10 prosenttia.