Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Taloudellista tietoa

Posti Group raportoi taloudestaan IFRS-tilinpäätösstandardin, Suomen arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Talousviestinnän politiikka kuvaa, kuinka täytämme tiedonantovelvollisuutemme pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana.

Posti Groupin osavuosikatsaukset löytyvät kohdasta osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. Tuorein yhdistetty vuosikertomus ja yritysvastuuraportti on luettavissa osoitteessa posti.com/vuosikertomus2016. Yhtiö noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana Posti Group ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.

Posti Groupin vuoden 2017 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

tammi-maaliskuu: perjantaina 28.4.2017 klo 9
tammi-kesäkuu: torstaina 27.7.2017 klo 13
tammi-syyskuu: torstaina 26.10.2017 klo 9