Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus

Markku Pohjola

Puheenjohtaja
s. 1948, ekonomi

Hallituksessa vuodesta 2017
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

 • Nordean ja sen edeltäjäpankkien eri johtotehtävissä vuosina 1972-2008, viimeksi Nordea Pankki Suomen toimitusjohtaja ja Nordean varakonsernijohtaja
 • Partneri: Boardman Oy
 • Aktiivinen metsätalousyrittäjä

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja: Koskitukki Oy, Koskisen Oy, Rangunkorpi Oy
 • Hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: Onvest Oy
 • Johtokunnan jäsen: Finanssivalvonta

 

Eero Hautaniemi

s. 1965, KTM

Hallituksessa vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Oriola-KD Oyj:(2006–2017), toimitusjohtaja
 • GE Healthcare Finland Oy (2004–2005), toimitusjohtaja
 • GE Healthcare IT (2003–2004), Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
 • Instrumentarium, erilaiset talousjohdon ja -hallinnon tehtävät Suomessa ja Yhdysvalloissa

Petri Järvinen

Toimitusketjusta, logistiikasta ja laadusta vastaava johtaja
Coop Sverige
s. 1964, DI

Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Coop Sverige (2016-), johtaja, toimitusketju, logistiikka ja laatu
 • Mölnlycke Health Care (2013-2016), globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja
 • Nokia (2007-2013), johtotehtävissä Nokian globaalin toimitusketjun kehitysorganisaatiossa
 • Unilever (1996-2006), johtotehtävissä Euroopan toimitusketjun hallinnan organisaatiossa
 • Suomen Unilever Oy (1993-1995), logistiikkapäällikkö
 • Kymmene Oy (1990-1993), logistiikan kehityspäällikkö

Petri Järvinen

Petri Kokko

Johtaja, Google Germany GmbH
s. 1966, KTM

Hallituksessa vuodesta 2014
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Google Germany GmbH (2011-), johtaja
 • Google Inc. (2009-2011), globaali henkilöstön kehitysjohtaja
 • Google Finland Oy (2006-2009), maajohtaja, Suomi ja Ruotsi
 • Stream Helsinki Oy (2005-2006), toimitusjohtaja
 • Nike Finland Oy (2003-2005), maajohtaja
 • Suomen Urheilutelevisio Oy (2001-2003), sisältöjohtaja

Petri Kokko

Kirsi Nuotto

Henkilöstöjohtaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
s. 1959, FM

Hallituksessa vuodesta 2015
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (2016-), henkilöstöjohtaja
 • Outotec Oyj (2013-2016), henkilöstöjohtaja
 • Cargotec (2012-2013), henkilöstöjohtaja
 • Cargotec (2009-2012), henkilöstö- ja viestintäjohtaja
 • Cargotec (2006-2009), henkilöstöjohtaja
 • GlaxoSmithKline (2001-2006), Suomen henkilöstö- ja viestintäjohtaja
 • Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation (1998-2001), globaalin koulutuksen johtaja
 • Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation (1988-1998), erilaisia koulutustehtäviä

Kirsi Nuotto

Marja Pokela

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija
s. 1955, HTM, BBA

Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2007-), johtava erityisasiantuntija
 • Liikenne- ja viestintäministeriö (2006-2007), ylitarkastaja
 • Konserniverokeskus (2001-2006), verotarkastaja
 • Hackman Oyj / Designor Oy Ab (1999-2001), talouspäällikkö
 • Marimekko Oyj (1997-1999), talousjohtaja
 • Valtameri Osakeyhtiö (1988-1997), talouspäällikkö

Luottamustoimet:

 • Hallituksen jäsen: Tapio Oy

Marja Pokela

Suvi-Anne Siimes

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Työeläkevakuuttajat ry
s. 1963, VTL

Hallituksessa vuodesta 2013
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Työeläkevakuuttajat ry (2011-), toimitusjohtaja
 • Lääketeollisuus ry (2007-2011), toimitusjohtaja
 • Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (2010-2011), toimitusjohtaja
 • Tehtäviä lääkealan eurooppalaisissa järjestöissä (2007-2011)
 • Kansanedustaja (1998-2007)
 • Vasemmistoliitto (1998-2006), puheenjohtaja

Luottamustoimet:

 • Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssonin Säätiö
 • Valtuuskunnan jäsen: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae

Suvi-Anne Siimes

Arja Talma

Hallitusammattilainen
s. 1962, KTM, eMBA 

Hallituksessa vuodesta 2016
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

 • Kesko Oyj (2013-2015), kauppapaikoista ja sijoituksista vastaava johtaja
 • Rautakesko Oy (2011-2013), toimitusjohtaja
 • Kesko Oyj (2005-2011), talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
 • Kesko Oyj (2004-2005), talousjohtaja
 • Oy Radiolinja Ab (2001-2003), erilaisia johtotehtäviä

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properities AB
 • Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj ja Mehiläinen Oy

Arja Talma


Hallitus on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta organisoinnista. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja. Hallitus seuraa myös yritysvastuuasioita ja sille raportoidaan yritysvastuun osa-alueiden keskeisimmät tunnusluvut kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on vahvistanut eettiset periaatteet 22.6.2011.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

 • riskienhallinnan, sisäisten valvontajärjestelmien ja sisäisen tarkastuksen asioiden valmistelu, ohjaus, käsittely ja arviointi
 • taloudellisen raportoinnin ja auditoinnin järjestäminen
 • tilinpäätöksen läpikäyminen tilintarkastajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä
 • esityksen tekeminen tilintarkastajan valinnasta
 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön arviointi
 • Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Tarkastusvaliokunnan jäseniä vuonna 2017 ovat Arja Talma (pj), Eero Hautaniemi, Petri Järvinen ja Marja Pokela.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan (aiemmin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta). Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

 • toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
 • palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen
 • konsernin palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu
 • konsernin henkilöstöstrategian seuranta
 • hallituksen työssään tarvitseman osaamisen tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsenehdokkaiden nimitysvalmisteluissa.

Henkilöstövaliokunnan jäseniä vuonna 2017 ovat Markku Pohjola (pj), Petri Kokko, Kirsi Nuotto ja Suvi-Anne Siimes.