>

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitusammattilainen
s. 1966, Tradenomi (liiketalous)

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Strategiavaliokunnan puheenjohtaja

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Reckitt Benckiser Scandinavia AS (2004-2008): toimitusjohtaja, Skandinavia
 • Synoptik International Retail (2001-2004): johtaja, markkinointi ja liiketoiminnan kehitys
 • Procter & Gamble Europe (1998-2001): markkinointipäällikkö, Eurooppa

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja: Altia Oyj (2013-), BoConcept AS (2016-), TCM Group A/S (2016-), Nordic Pet Care Group AS (2012-), Babysam AS (2008-), Isadora AB (2019-)
 • Hallituksen jäsen: SAS AB Scandinavian Airlines (2013-), Harvia Oyj (2020-), Broman Group/Motonet (2016-)

 

Per Sjödell

Hallituksen varapuheenjohtaja 

Hallitusammattilainen
s. 1972, KTM

Hallituksessa vuodesta 2018
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Fiskars, Sweden AB, (2012–2015): Toimitusjohtaja
 • Pocket Shop AB (2010–2012): Toimitusjohtaja
 • H&M (2008–2010): Markkinointijohtaja (CMO)
 • GANT AB (2005–2008): Toimitusjohtaja Gant Sweden

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works, Linneverket Group, Red City PR, Rainbow Foundation
 • Hallituksen varapuheenjohtaja: Project Soar
 • Hallituksen jäsen: Swedavia, Spendrups, Carismar, Abury

Per Sjödell

Raija-Leena Hankonen

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1960, KTM, KHT-tutkinto 

Hallituksessa vuodesta 2020
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

 • KPMG Oy Ab (2001–03/2019): Lead Audit Partner
 • KPMG Oy Ab (2016–2018): hallituksen puheenjohtaja
 • KPMG Oy Ab (2010–2016): toimitusjohtaja
 • KPMG Oy Ab (2006–2010): Head of Audit, johtoryhmän jäsen
 • KPMG Oy Ab (2005–2006): Johtaja, Financial Services Group
 • KPMG Brazil, Sao Paulo (2003–2005): IFRS neuvonantajana työkomennuksella
 • KPMG Oy Ab (1987–2003): erilaisia tilintarkastuksen tehtäviä
 • kirjanpito, taloushallinto- ja talousanalyytikon rooleja 1981–1987

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja: Brigadeiro Holding Oy (2008–)
 • Hallituksen jäsen: Savonlinnan Oopperajuhlat (2018–), Deaconess Foundation (2019–), Danske Bank A/S, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2020–)
 • Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö (2018–)

 

Harri Hietala

Hallituksen jäsen

Yhtiömies
s. 1958, Varatuomari, OTK (Helsinki)

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Työelämän Sopimus- ja lakipalvelut SOPLA (2020-): yhtiömies
 • Työ- ja elinkeinoministeriö (2014-2020): yhteistoiminta-asiamies, yhteistoiminta-asiamiehen toimisto
 • Työelämän Sopimus- ja lakipalvelu SOPLA (2013-2014): yhtiömies
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry (2011-2013): varatoimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja, lakiasianjohtaja
 • Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry (2004-2011): toimitusjohtaja
 • Työnantajaliitto Allianssi TLA ry (1998-2003): toimitusjohtaja
 • Energia-alan keskusliitto FINERGY ry (1997-1998): apulaisjohtaja
 • Suomen Työnantajain Keskusliitto STK ry ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (1986-1997): työehtosopimusosaston asiamies
 • Työnantajain yleinen ryhmä ja Elintarviketeollisuuden työnantajaliitto (1988): asiamies (komennus STK:sta)
 • käräjätuomarin, veroasiamiehen ja lakiasiaintoimiston osakkaan tehtäviä 1980-1986

Sirpa Huuskonen

Hallituksen jäsen

Henkilöstöjohtaja
s. 1961, Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Tokmanni Group (2016–): henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen
 • ISS Palvelut Oy (2004–2016): henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen
 • Engel Palvelut Oy (2002–2004): henkilöstöpäällikkö
 • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (nyk. HSY) (1997–2002): hallintopäällikkö
 • UL Oikeuspalvelu Oy (1995–1997): lakimies
 • Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry (nyk. Jyty ry) (1988–1995): työlainsäädäntöjuristi / työehtosopimusneuvottelija
 • Helsingin kunnallisvirkamiehet ja toimihenkilöt ry, HKVT ry (1987–1988): järjestösihteeri

Luottamustoimet:

 • Hallituksen jäsen: Helsingin seudun kauppakamari (2018–), Mäntsälän Yrityskehitys Oy (2017–)

 

Frank Marthaler

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Swiss Post Solutions (2007–2014): Toimitusjohtaja

 • Swiss Post (2001–2007): Asiakkuusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen Oy, C-Level Media Oy, CR Kommunikation
  Oy ja Trendcommerce Group Oy

Minna Pajumaa

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, finanssineuvos
s. 1963, KTM, CEFA

Hallituksessa vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2017–), finanssineuvos
 • Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2009–2017), johtava eritysasiantuntija
 • HSH Norbank AG (2004–2008), asiakkuusjohtaja, Structured Corporate Finance (2004–2008)
 • HSH Norbank AG (2002–2004), projektipäällikkö, Export and Project Finance (2002–2004)
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB (1998–2002), johtaja, Export and Project Finance
 • Suomen Vientiluotto Oy (1996–1998) alueellinen edustaja, Singaporen edustusto
 • Suomen Vientiluotto Oy (1994–1996), Assistant Regional Representative, Hongkongin edustusto

Luottamustoimet:

 • Hallituksen jäsen: Gasum Oy

Hanna Vuorela

Hallituksen jäsen

Johtaja, strateginen kehitys
s. 1973, DI

Hallituksessa vuodesta 2020
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

 • Uponor Oyj (2015-): johtaja, strateginen kehitys
 • Microsoft Corporation (2014-2015): Strategiajohtaja, Microsoft Devices Group
 • Nokia Oyj (2010-2014): strategiajohtaja, Corporate Development
 • Nokia Oyj (2009-2010): johtaja, Operational Development, Devices Quality & Delivery
 • Nokia Oyj (2006-2007): johtaja; Strategy and Business Analysis, Mobile Devices Business Unit, Enterprise Solutions
 • FUSIONONE Inc., San Jose, CA, USA (1999-2005): kehitysjohtaja
 • McKinsey & Company (1998-1999): konsultti
 • Nokia Mobile Phones (1997-1998): Kanavalogistiikka-analyytikko

Satu Ollikainen

Henkilöstön edustaja
s. 1970

Hallituksessa vuodesta 2020

Työkokemus:

 • Posti Group Oyj (2018–): konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies
 • Posti Group Oyj (2007–2017): alueellinen pääluottamusmies
 • Posti Group Oyj (2004–2007): alueluottamusmies
 • Posti Group Oyj (1998–2007): postityöntekijä

Luottamustoimet:

 • Hallituksen puheenjohtaja: PAU ry, 1. varapuheenjohtaja (2017-)
  Hallituksen jäsen: Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö (2017-), Posti Group Oyj henkilöstörahasto, valtuuston jäsen (2013-)

 

Hallitus

Postin varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 6–10. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain sekä uudelleenarvioi riippumattomuutta tarvittaessa. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työmenetelmiään. Helmikuussa 2020 tehdyn arvion mukaan hallituksen kaikki jäsenet ovat osakkeenomistajista riippumattomia paitsi Minna Pajumaa, jolla on työsuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarvioinnin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä, paitsi Pertti Miettinen, jolla on työsuhde Posti Oy:öön.

Postin hallituksen oikeudet ja velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, hallituksen hyväksymissä työjärjestyksissä ja päätöksentekopolitiikassa.

 

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • taloudellisen raportointijärjestelmän seuranta ja arviointi;
 • sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi;
 • lähipiiritoimien seuranta ja arviointi;
 • tilintarkastuksen seuraaminen sekä tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle esittämän lisäraportin käsittely;
 • tilintarkastajan valinnan valmistelu;
 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön seuranta ja arviointi; ja
 • sisäisen tarkastajan ja Chief Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

 

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu;
 • palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen; ja
 • yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu.

 

Strategiavaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä strategiavaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • yrityskaupat tai divestoinnit, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää tai jotka ovat muuten strategisesti merkittäviä;
 • muut merkittävät strategiset liiketoimet tai toimenpiteet, mukaan lukien merkittävät muutokset liiketoiminnoissa, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää;
 • säännöllinen strategiakatsaus hallitukselle; ja
 • ehdotukset merkittävistä muutoksista yhtiön strategiaan tai sen toteuttamiseen.

Katso myös

Palkitseminen