>

Yhtiökokous

Posti Group Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Se päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Se esimerkiksi

  • vahvistaa tilinpäätökset
  • päättää osingon jakamisesta
  • myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
  • valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja päättää heidän palkitsemisestaan
  • käsittelee palkitsemisraportin ja antaa palkitsemispolitiikkaa koskevan neuvoa-antavan päätöslauselman vähintään joka neljäs vuosi.

Postin varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa yhtiö voi pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Yhtiökokouskutsua ei julkaista verkkosivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.