>

Yhtiökokous

Posti Group Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, jossa osakkeenomistaja osallistuu yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Se päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyt asiat.

Postin varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa yhtiö voi pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista verkkosivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.