>

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

main_image

Kiertotalous

Posti on luvannut kuljettaa fossiilittomasti viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Logistiikan päästöjen vähentäminen ja lopulta täysin fossiiliton kuljettaminen ovat tärkeitä tekijöitä matkalla kohti kestävämpää kuluttamista. Yleensä suurimmat päästöt aiheutuvat kuitenkin tavaroiden valmistamisesta.

Esimerkiksi Gaian Postille vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan t-paidan elinkaaren päästöistä 83 prosenttia syntyy raaka-aine- tuotannossa ja vaatteen valmistuksessa, 4 prosenttia jakelussa ja myynnissä, 10 prosenttia matkalla myymälästä tai verkkokaupan noutopisteestä kotiin sekä loput 3 prosenttia vaatteen huoltamisessa. Siksi haluamme tehdä tavaroiden uudelleen käyttämisestä helpompaa, houkuttelevampaa sekä taloudellisesti kannattavampaa.

Yksi konkreettinen toimenpide tämän edistämiseksi on syksyllä 2023 käynnistetty uusi liiketoimintahanke, Circular Economy Venture, jonka tavoite on tukea yrityksiä näiden kiertotalousliiketoiminnoissa ja auttaa tarttumaan kiertotaloudessa piileviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Käytännössä Postin tavoite on auttaa yrityksiä myymään käytettyjä tuotteita joko uusien tuotteiden rinnalla tai täysin omana liiketoimintanaan. Jos tästä kokonaisuudesta voidaan tehdä nykyistä helpompaa, entistä useampi yritys voi lisätä käytettyjä tuotteita valikoimiinsa ja kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet tehdä ostopäätös uuden ja käytetyn välillä.

Olemme halunneet pitää kiertotalouteen ja liiketoimintaan liittyviä teemoja esillä yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa myös viestinnän ja koulutuksen keinoin. Syyskuussa Sustainable Business Summit -virtuaalitapahtuma sekä toimitusjohtajatason päättäjille suunnattu fyysinen tilaisuus nostivat kestävän kuluttamisen teemat esiin kansainvälisen tason puhujin – kuten Unileverin entinen toimitusjohtaja sekä kestävän liiketoiminnan edistäjä Paul Polman – sekä tilaisuudessa julkaistun Vastuullinen liiketoiminta 2023 -tutkimuksen voimin. Myös syyskuussa järjestetty teemakuukausi Secondhand Syyskuu nosti aihetta esiin.

Luonnon monimuotoisuus

Luontokato ja ekosysteemien romahdus nousivat tammikuussa 2024 Maailman talousfoorumin (The World Economic Forum, WEF) globaalien riskien sijalle kolme. Yrityksillä on merkittävä rooli luontokadon pysäyttämisessä ja syy toimia, sillä luonnon monimuotoisuus on yhteiskuntien, ihmisten hyvinvoinnin sekä kaiken liiketoiminnan ja talouden perusta.

Ilmastonmuutoksen hillintä tukee luontokadon hillintää, ja kuljetusalalla merkittävä biodiversiteettivaikutus syntyy päästöjen kautta. Suurena yrityksenä Postin on olennaista ymmärtää myös muu vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen. Vuonna 2022 Posti selvitti Suomessa omistamiensa ja vuokraamiensa toimipaikkojen sijainnit suhteessa luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin alueisiin paikkatietomallinnuksen avulla. Mallinnuksen tulosten mukaan Postilla ei ole omia kiinteistöjä, jotka olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta herkän alueen sisällä (luonnonsuojeluohjelma, luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet tai Natura 2000 -alueet).

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa luontokadon ehkäisyssä. Syksyllä 2023 Posti aloitti yhdessä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja muiden palvelualojen yritysten kanssa biodiversiteettitiekartan laatimisen palvelualojen toimijoille. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä luontokadon merkityksestä palvelualoilla sekä mahdollisuuksista edistää luonnon monimuotoisuutta. Tiekartta julkaistaan keväällä 2024.

Vuonna 2023 Posti käynnisti kolmivuotisen yhteistyön WWF Suomen kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on parantaa muun muassa yrityspäättäjien tietoisuutta yritysten käytännön keinoista luontokadon torjumiseksi sekä tukea WWF:n työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.