>

Tilintarkastus

Posti Group Oyj:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan 1–3 tilintarkastajaa. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Mikko Nieminen.