Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Vastuullisuutemme perustuu strategiaamme, arvoihimme, sitoumuksiimme sekä valtio-omistajan periaatepäätökseen valtionyhtiöiden esimerkillisestä asemasta yhteiskuntavastuun toteuttajina. Meillä vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa. Päätöksenteossa huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen perusperiaatteisiin koskien työvoimaa, ympäristöä, korruption torjuntaa ja ihmisoikeuksia. Lisäksi olemme sitoutuneet huomioimaan ihmisoikeudet sekä omassa toiminnassamme että alihankintaketjussamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Olemme myös antaneet oman yhteiskuntasitoumuksemme osana Suomen kansallisia tavoitteita YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisessa. Lisäksi olemme sitoutuneet edistämään viittä kestävän kehityksen tavoitetta osana kansainvälisen postijärjestön IPC:n toimialayhteistyötä.

Arvomme ja vastuullisuusperiaatteemme konkretisoituvat Työntekijän toimintaohjeessa, joka määrittää oikeat toimintatavat eri tilanteissa. Alihankkijoidemme ja toimittajiemme edellytetään noudattavan samoja toimintatapoja ja periaatteita, ja ne on kuvattu tarkemmin kaikille toimittajille pakollisessa Toimittajien menettelytapaohjeessa.

Olemme myös sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastoaloitteeseen.

Ylläpidämme myös järjestelmää, joka mahdollistaa ilmoittamisen lain tai näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Nimettömällä palautelomakkeella voit esittää kysymyksiä Postin työntekijän toimintaohjeesta tai ilmoittaa, jos epäilet lakien, viranomaismääräysten tai toimintaohjeidemme vastaista toimintaa.

Voimassa olevan vastuullisuusohjelmamme löydät tuoreimmasta vastuullisuusraportistamme. Olemme parhaillaan päivittämässä sitä ja kerromme tällä sivustollamme uudistetusta vastuullisuusohjelmasta heti, kun se on valmis ja vahvistettu.