>

Hankinta

Posti kehittää konserninlaajuisesti toimittajasuhteitaan valikoitujen kumppaniensa kanssa tarjoamalla näille mahdollisuutta läheiseen ja syvään yhteistyöhön.

Olemme on sitoutuneet kaikessa toiminnassamme edistämään kestävää kehitystä. Yrityksemme sisäisten toimintamallien mukaisesti haluamme aktiivisesti kehittää ympäristöön sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin asioihin liittyviä toimintojamme. Tämän mukaisesti Posti edellyttää toimittajiensa noudattavan Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen periaatteita.

Kasvun mahdollistava kumppani

Kategoriajohtamisen kautta tunnistamme keskeiset avaintoimittajamme, joiden kanssa yhteistyössä kehitämme molemminpuolisen kasvun mahdollistavaa kumppanuutta. Tavoitteenamme on kannattavasti optimoida toimitusketjujemme kustannustehokkuus, toimivuus ja kestävä kehitys.

eProcurement

Kirjaudu sisään ostojärjestelmäämme toimittajaominaisuudessa.

eProcurement

Muutoksia kuljetusalihankinnan itsetilitykseen

Postin itsetilityksessä käyttämä järjestelmäratkaisu vaihtuu SAP-pohjaiseksi. Muutos vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa toimintamallin käytön laajentamisen. Muutoksella tavoitellaan myös nopeampaa laskujen luomisen ja hyväksymisen prosessia.