Ilmoita väärinkäytösepäilystä

Haluamme olla vastuullisia ja edistää avoimuutta kaikessa liiketoiminnassamme. Haluamme rohkaista henkilöstöä ja sidosryhmien edustajia nostamaan esiin epäkohtia. Ilmoittamalla autat yhtiötämme hoitamaan liiketoimintansa oikein ja vastuullisesti. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut väärinkäytösepäilyt tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mikäli sinulla postilaisena on kysymys tai epäilys Työntekijän toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta, ota ensisijaisesti yhteyttä esimieheesi, Compliance-toimintoon, sisäiseen tarkastukseen tai henkilöstötoimintoon.

Postin SpeakUp-ilmoituskanava on sinulle vaihtoehtoinen kanava ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä; kaikesta, mikä rikkoo lakia tai ei vastaa Postin arvoja tai toimintaperiaatteita.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. Posti on sitoutunut suojelemaan kaikkien henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka tekevät ilmoituksen vilpittömässä mielessä. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Postin vakiintuneiden prosessien mukaisesti, eikä ilmoituksesta koidu haitallisia seurauksia ilmoituksen tekijälle. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Ilmoituksesi käsittely SpeakUp-ilmoituskanavan kautta

SpeakUp on luottamuksellinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu ilmoittajan tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Postin vastuuhenkilöille.

Palvelu on tarkoitettu Työntekijän toimintaohjeen vastaisten epäkohtien ilmoittamiseen. Seuraaville ilmoituksille on omat kanavansa, joiden kautta saat ilmoituksen suoraan siitä vastaavalle henkilölle ja sen käsittely nopeutuu:

SpeakUp-palvelua ylläpitää People InTouch, itsenäinen hollantilainen yhtiö. Patentoitu SpeakUp® -raportointijärjestelmä on käytössä useissa tunnetuissa yrityksissä maailmanlaajuisesti.

Voit jättää ilmoituksesi joko puhelimella tai verkossa. Postin Compliance-toiminto käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti. Posti ei hyväksy alla mainittujen kanavien väärinkäyttöä.

Ilmoituskanava työntekijöille: www.speakupfeedback.eu/web/postigroup/fi

Ilmoituskanava alihankkijoille: www.speakupfeedback.eu/web/postigroupexternals/fi

Jos haluat käyttää puhelinta, näppäile seuraava puhelinnumero: 08001-13031. Kun jätät viestin, saat yksilöidyn tapausnumeron. Tapausnumeron perusteella voit myöhemmin kuunnella tai lukea viestin, jonka Posti lähettää vastauksena ilmoitukseesi. On siis tärkeää, että kirjoitat tapausnumeron itsellesi muistiin.

Posti pyrkii antama vastauksen ilmoitukseesi viikon sisällä. Jos käytit alun perin puhelinta ilmoituksesi antamiseen, saat vastauksen myös puhelimen kautta. Jos taas käytit verkkosivua, saat vastauksen verkon kautta. Kuullaksesi palautteen puhelimella paina 1 ja näppäile tapausnumero. Käyttäessäsi verkkosivua voit painaa näppäintä ”jos sinulla on jo tapausnumero” lukeaksesi viestin.

Tietosuoja

Posti käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679/EU) mukaisesti. Noudatamme myös Postin tietosuojapolitiikkaa ja Postin tietosuojaohjeita.

SpeakUp-ilmoituskanavan yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu rekisterin pitäjän lailliseen velvollisuuteen. Tämän menettelyn yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään vain tässä selostettuihin tarkoituksiin. Näitä tietoja saavat käyttöönsä vain ne, joilla on tarve saada ne tietoonsa noudattaakseen lakia tai tapauksissa, joissa kyseessä on tärkeä yleinen etu.

Posti vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän SpeakUp-ilmoituskanavan yhteydessä ja toimii rekisterinpitäjänä. SpeakUp-palvelun toimittaja toimii henkilötietojen käsittelijänä ja sillä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain Postin puolesta ja Postin kirjallisten ohjeiden mukaisesti.