Joulukortti on korttilähettämisen kivijalka

02.11.2007

Sähköisesti lähetettävä kortti kiinnostaa nuoria miehiä

Kuluttajien viestintä on lisääntynyt selvästi viime vuosina ja kasautuu aktiivilähettäjille. Postikortti on pitänyt pintansa koko 2000-luvun ja kortteja lähetetään sesonkiluontoisesti esim. jouluna tai muusta erityisestä syystä. Postikorttien lähettäminen on edelleenkin vahvasti naisten vastuulla. Nuoret miehet, jotka eivät perinteisesti innostu lähettämään postikortteja, ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia sähköisiä korttipalveluita. Tiedot käyvät ilmi Postin teettämästä tuoreesta Kuluttajat postikorttien lähettäjinä -tutkimuksesta.

Joulukortit ovat selvästi eniten lähetetty korttityyppi ja sen institutionalisoitunut asema on korttien lähettämisen kivijalka. Postikorttien lähettäjät voidaan jakaa ryhmiin sen mukaan, minkätyyppisiä kortteja he lähettävät. Postikorttiaktiivit postittavat vuosittain keskimäärin 53 korttia, joissa joulukorttien lisäksi painottuvat onnittelu-, ystävänpäivä- ja pääsiäiskortit. Joulu- ja ulkomaan matkakorttien lähettäjät postittavat keskimäärin 37 ja pelkkien joulukorttien lähettäjät keskimäärin 24 korttia vuodessa. Neljänteen kuluttajasegmenttiin lähes lähettämättömiin kuuluu runsas kolmannes kuluttajista ja he postittavat korkeintaan muutaman kortin vuodessa.

Paperinen kortti koetaan arvoksi sinänsä ja puolet kuluttajista aikoo lähettää tänä vuonna vain paperisia kortteja. Runsas kolmannes suunnittelee postittavansa sekä paperisia että sähköisesti lähetettäviä kortteja. Vain 2 % aikoo käyttää pelkästään sähköisesti lähetettäviä kortteja.  

Postikortti ilahduttaa saajaansa ja useimmat myös säilyttävät saamansa kortit. Nuoremmat ikäryhmät kokevat perinteisen postikortin lähettämisen vaivalloiseksi esim. tekstiviestiin ja sähköpostiin verrattuna. Ratkaisun tähän voivat tarjota Postin tarjoamat ePostikortti ja Mobiilipostikortti, jotka lähetetään sähköisesti mutta vastaanotetaan paperikorttina. Näitä uudenlaisia postikortteja on joka kuudes kuluttaja periaatteessa valmis kokeilemaan lähimmän vuoden aikana.

GallupForumissa tehtyyn kyselyyn vastasi syyskuussa 2007 noin 1200 yli 15-vuotiaista suomalaista. Vastaava postikorttitutkimus on tehty aiemmin vuosina 1998, 2000 ja 2003.

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 -tutkimus (pdf)


LISÄTIETOJA:
Kehityspäällikkö Kari Elkelä, puh. 020 451 5665, kari.elkela@itella.com
Tuotepäällikkö Mari Jäntti, puh. 020 451 7523, mari.jantti@posti.fi