Kuva -
Kuva -

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitseminen

Postin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista ja palkita konsernin strategian, kulttuurin ja arvojen mukaisista tuloksista ja menestyksellisestä suorituksesta. Palkitsemisperiaatteiden tarkoituksena on houkutella ja pitää parhaat tiimit ja osaajat sekä motivoida heidät toteuttamaan Posti-konsernin tavoittelema kehitys ja tulokset.

Yhtiön hallitus määrittelee henkilöstövaliokunnan esityksestä vuosittain periaatteet ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkitsemiselle sekä voittopalkkioille. Posti noudattaa valtio-omistajan ohjeita yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

 

Vuoden 2019 palkka- ja palkkioselvitys (PDF)

Vuoden 2018 palkka -ja palkkioselvitys (PDF)

Vuoden 2017 palkka- ja palkkioselvitys (PDF)