Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Palkka- ja palkkioselvitys

Postin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on motivoida ja sitouttaa osaavaa henkilöstä kaikilla organisaatiotasoilla sekä palkita tuloksista ja menestyksellisistä aikaansaannoksista.

Yhtiön hallitus määrittelee henkilöstövaliokunnan esityksestä vuosittain periaatteet ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkitsemiselle sekä voittopalkkioille. Posti noudattaa valtio-omistajan ohjeita yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

Vuoden 2017 palkka- ja palkkioselvitys (PDF)