Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Työntekijän toimintaohje

Viesti toimitusjohtajalta

Vastuullisuus on ollut toimintamme kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toiminta-alueemme ovat laajentuneet merkittävästi. Sitoutumisemme vastuullisuuteen on muodostunut vielä tärkeämmäksi – se on osa strategiaamme, perustuu yhteisiin arvoihimme ja myös asiakkaamme edellyttävät sitä meiltä yhä voimakkaammin.

Työntekijän eettinen toimintaohje määrittelee käyttäytymisen tason, jota jokaisen Postissa tulee noudattaa. Se sisältää ydinasiat, jotka auttavat meitä valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä työelämän tilanteissa. Noudattamalla Eettistä toimintaohjetta sitoudumme toimimaan oikein. Kun noudatamme sitä, voimme myös hyvillä mielin kertoa perheenjäsenillemme, työkavereillemme tai julkisuuteen, miten olemme toimineet.

Meillä on nollatolerassi rikkomuksiin, jotka kohdistuvat lakien ja säännösten noudattamiseen, hyviin liiketoimintaperiaatteisiin, syrjimättömyyteen, eturistiriitojen välttämiseen, korruption ja lahjonnan vastaisuuteen tai ympäristönsuojeluun.

Erityisesti, kohtelemme toisiamme arvostavasti ja syrjimättä tai kiusaamatta ketään etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, poliittisten mielipiteiden, iän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn tai vammaisuuden takia. Emme vastaanota tai maksa lahjuksia tai maksa muita laittomia taloudellisia etuuksia missään olosuhteissa viranomaisille, asiakkaille tai muille tahoille.

Jokaisen postilaisen on tutustuttava näihin ohjeisiin ja sitouduttava noudattamaan niitä omassa työssään. Sitoudumme tarjoamaan apua ja koulutusta, jotta voit noudattaa näitä ohjeita ja kannustamme hakemaan lisätietoa esimiehiltä tarpeen vaatiessa. Rohkaisen sinua pitämään Työntekijän eettisen ohjeen mukana työssäsi ja käyttämään sitä usein ohjenuorana.

Jokainen Postin työntekijä, joka tulee tietoiseksi näiden ohjeiden vastaisesta menettelystä tai epäilee sellaista, on velvollinen ilmoittamaan epäilystään. Eettinen ohje antaa tästä menettelyohjeet. Työntekijä, joka on ilmoittanut väärinkäytösepäilyn, voi luottaa asian hienotunteiseen ja luottamukselliseen käsittelyyn, eikä häneen kohdistu ilmoituksen takia seuraamuksia.

Eettisen toimintaohjeen mukaisesti toimiminen auttaa meitä menestymään ja edistää reilun ja turvallisen työympäristön ja yhteisön luomista kaikille postilaisille, jotka päivittäin tekevät kovasti töitä menestyksemme eteen.

Heikki Malinen
toimitusjohtaja

Konserni ylläpitää järjestelmää, joka mahdollistaa ilmoittamisen lain tai näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Nimettömällä palautelomakkeella voit esittää kysymyksiä Postin työntekijän toimintaohjeesta tai ilmoittaa jos epäilet lakien, viranomaismääräysten tai toimintaohjeidemme vastaista toimintaa.