Case: Tavoitteena tapaturmaton työpaikka

main_image

Tavoitteenamme on olla tapaturmaton työpaikka. Tavoitteen saavuttamiseksi työturvallisuutta johdetaan systemaattisesti. Henkilöstön osaamista, aktiivisuutta ja tietoisuutta työturvallisuuteen liittyen lisätään ja turvallisuutta edistäviä työtapoja kehitetään suunnitelmallisesti. Kaikki tapaturma- ja vaaratilanteet tutkitaan.

Olemme sitoutuneet seuraaviin työturvallisuuden periaatteeseen:

  1. Turvallisuus ensin
  2. Postin johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuus johtamisesta
  3. Turvallisuus alkaa minusta
  4. Koko organisaatiomme on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi
  5. Turvallisuustyö Postissa on johdonmukaista ja järjestelmällistä

Työturvallisuuden edistämisessä ennakoiva ja osallistava työ on keskiössä. Kun työturvallisuus koetaan yhteiseksi asiaksi, josta kaikilla on vastuu, se ei ole enää riippuvaista valvonnasta.

Turvallisuushavaintojen ja niistä seuraavien korjaavien toimenpiteiden tekeminen on osa päivittäisjohtamista ja jatkuvaa parantamista. Vuonna 2019 henkilöstö raportoi yhteensä 10 586 (13 463) turvallisuushavaintoa. Luku kattaa Suomen ja Viron toiminnot.

Seuraamme poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien osalta tapaturmataajuusmittaria LTA1 (työtapaturma/miljoona työtuntia). Suomen osalta LTA1 oli 44 (43). Koko konsernin osalta tunnusluku oli 39 (37). Konsernin tapaturmataajuusluku muuttui laskentatavan tarkistamisen seurauksena vertailuvuoden 2018 osalta 32:sta 37:ään.

Muutokset selittyvät pääasiassa laskentarajan muuttumisella Transvalin yritysoston myötä eivätkä siksi ole suoraan vertailukelpoisia edellisvuoteen. Luvuissa ovat mukana työajalla sattuneet, vähintään päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat. Lukuihin ei sisälly kumppaneille tai vuokratyöntekijöille sattuneita tapaturmia.

Vakavat, yli kuukauden poissaoloon johtaneet työtapaturmat, ovat konsernissa vähentyneet 34 % (12 %) verrattuna edelliseen vuoteen.

Työturvallisuuden kohokohdat vuonna 2019