Case: Kuljetusten päästöjen pienentäminen

main_image

Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyhtiönä meillä on merkittävä rooli ympäristön kannalta kestävän logistiikan edistäjänä.

Kaikki jakelu- ja kuljetuspalvelumme Suomessa ovat asiakkaille hiilineutraaleja Posti Green -palveluita, joista ei aiheudu asiakkaalle hiilidioksidipäästöjä, sillä kompensoimme jäljelle jäävät päästöt sijoittamalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Tavoitteemme on kuitenkin painaa omat päästömme täyteen nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteeseen pyritään pääsemään erityisesti reittisuunnittelun, täyttöasteiden, kuljetusten yhdistelyn, kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden sekä ympäristön huomioivan ajotavan avulla.

Aiemman tavoitteen saavuttamisessa, eli päästöjen vähentämisessä 30 prosenttia suhteessa liikevaihtoon vertailuvuoden ollessa 2007, pääsimme vuonna 2019 hyvin lähelle tavoitetta: päästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet noin 28 prosenttia. Absoluuttiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 49 900 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodesta 2007 vuoteen 2019.

Kasvihuonekaasupäästöistämme Suomessa (161 388 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2019) yli 90 prosenttia syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä. 

Ajoneuvojen päästöjen vähentäminen onnistuu pääasiassa uusiutuvia polttoaineita sekä sähköisiä kulkuneuvoja käyttämällä. Siirryimme käyttämään verkkokauppatoimituksissa omissa pakettiautoissamme uusiutuvaa dieseliä, mikä vähensi autokohtaisia päästöjä yli 90 prosenttia. 

Raskaan liikenteen päästöjä vähennämme esimerkiksi biokaasulla ja nesteytetyllä maakaasulla. Kymmenen uutta biokaasurekkaamme ovat kokonaan päästövapaita, ja jokainen nesteytettyä maakaasua käyttävä rekka vähentää 24 prosenttia päästöistä.

Lisäksi kuljetamme rahtia 19 jättikokoisella HCT-rekka-autolla (High Capacity Transport). Yhdessä
HCT:ssa on noin 30 prosenttia enemmän kuljetuskapasiteettia tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna. HCT-yhdistelmien käyttö Postissa vähentää vuorokaudessa 930 ajokilometriä ja vuositasolla yli 230 000 ajokilometriä.

Pakettijakelussa otamme vuoden 2020 aikana käyttöön kymmenen uutta sähköpakettiautoa.

Postinjakelussa sähköiset kulkuneuvot – sähköpyörät, sähköskootterit, sähkökärryt ja tietysti sähköautot – ovat olleet arkipäivää jo vuosia. Tavoitammekin jo yli 38 prosenttia kotitalouksista Suomessa sähköllä. Vuoden 2020 aikana käyttöön otetaan esimerkiksi 50 uutta sähköistä Kyburz-jakelukärryä.

Seuraamme tiiviisti eri vaihtoehtojen (uusiutuvat polttoaineet ja sähkö) saatavuutta ja uusimme sitä mukaa kalustoamme, jotta saavutamme päästöissä määräaikaan 2030 mennessä täyden nollan.