Posti Groupilla selkeä tulosparannus alkuvuonna - markkinatilanne yhä vaikea

30.04.2015

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 30.4.2015 KELLO 10.00 (EET)

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

 

Konsernin avainluvut

  1-3 1-3 1-12
  2015 2014 2014
       
Liikevaihto, milj. euroa 435,9 470,0 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 20,6 17,6 50,8
Liiketulos (oikaistu), % *)   4,7 3,7 2,7
Liiketulos, milj. euroa 20,5 4,3 5,8
Liiketulos, %   4,7 0,9 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 21,3 2,1 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 15,9 4,0 -4,4
Oman pääoman tuotto (12 kk), %   1,2 1,0 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %   3,1 0,7 1,0
Omavaraisuusaste, %   46,6 46,6 45,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %   11,7 18,7 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa   16,5 12,8 57,5
Henkilöstö keskimäärin   22 579 25 066 24 617
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä      

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Posti Groupin vuosi käynnistyi isojen uudistusten merkeissä, kun konserni sai uuden nimen ja uudistuneen organisaation. Myynnin osalta alkuvuosi oli kuitenkin odotetusti hyvin haastava talouden alamäen, kireän markkinatilanteen ja postivolyymien laskun vuoksi. Liikevaihto laski niin Postipalveluissa, Paketti- ja logistiikkapalveluissa kuin Itella Venäjällä. OpusCapitan liikevaihto parani.

Liikevaihdon laskusta huolimatta Posti Groupin tulosparannus oli selkeä. Tulosparannusta tukivat muun muassa pääsiäisen ja vaalien ajoittuminen ensimmäiselle neljännekselle. Konsernin liiketulos parani edellisvuodesta selvästi 20,5 miljoonaan euroon ja myös Paketti- ja logistiikkapalveluiden tulos ennen kertaeriä ylsi voitolliseksi, mikä on erityisen ilahduttava asia.

Vaikka alkuvuoden tuloksemme oli hyvä, loppuvuoden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta. Suomen taloudesta ei valitettavasti ole odotettavissa vetoapua logistiikkasektorille. Venäjällä kuluttajien alentunut ostovoima heikentää myös logistiikkapalvelujen kysyntää.

Tulosparannusta selittää osaltaan, ettei alkuvuonna ollut rakennemuutoksestamme johtuvia tulosta rasittavia kertaeriä. Kauaskantoisempi tekijä on, että vuonna 2013 konsernissa aloitetut laajat tehostamistoimet alkavat tuottaa tulosta. Olemme kyenneet pudottamaan kustannuksia ja tehostamaan toimintaa kaikissa liiketoimintaryhmissä, tuotannossa ja hallinnossa. Tammikuussa 2015 aloitimme uuden kaksivuotisen 75 miljoonan tehostamisohjelman.

Ensimmäisen vuosineljänneksen positiivisimpia asioita oli pakettiliikenteen kasvun piristyminen 5 %:iin. Panostuksemme pakettiautomaattiverkoston laajentamiseen on osoittautunut oikeaksi. Pakettiautomaatit ovat saaneet kuluttajilta runsaasti positiivista palautetta ja paketteja lähetettiin automaattien kautta 45 % enemmän kuin vuosi sitten.

Digitalisaatio on lähivuosina yksi keskeisimpiä yhteiskunnan, talouden ja kaupan rakenteita uudistavia tekijöitä. Postille tämä tarkoittaa suurta haastetta, rakennemuutosta ja samalla uutta kasvualuetta: paperisen viestinnän vähentyessä ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tulemme kehittämään palveluverkostoamme ja uusia digitaalisia palveluja. Olenkin hyvin innoissani, että Postin tarjoama sähköinen postilaatikko Netposti kasvattaa tasaisesti suosiotaan. Sillä on jo 600 000 käyttäjää. Myös IT-palveluyhtiömme OpusCapitan pilvipalvelut ja sähköiset laskutuspalvelut jatkoivat voimakasta kasvuaan.

Digitalisaatio asettaa kuitenkin lähivuosien aikana uhan Postin kannattavuudelle, jos yhtiön pitää selviytyä nykysääntelyn velvoitteista puolet pienemmällä postimäärällä. Toivomme uudelta hallitukselta ja eduskunnalta valmiutta sopeuttaa postisääntelyä digiaikaan, jotta postipalvelut voidaan tuottaa koko maassa jatkossakin ilman veronmaksajien rahoja."

 

 

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 17.7.
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2.11.

 

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin
23 000 ammattilaisen voimin. 
www.posti.com.

Posti-Group-Oyj-osavuosikatsaus-tammi-maaliskuu-2015.pdf