Heikentynyt markkinatilanne painoi Itellan tulosta

24.07.2013

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2013 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Huhti-kesäkuu 2013

Tammi-kesäkuu 2013

 

Konsernin avainluvut 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 2012
Liikevaihto, milj. euroa 495,1 473,2 991,1 958,5 1 946,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 2,4 5,9 14,8 28,7 53,2
Liiketulos (oikaistu), % *) 0,5 1,2 1,5 3,0 2,7
Liiketulos, milj. euroa -10,1 -3,1 0,7 18,0 39,0
Liiketulos, % -2,0 -0,7 0,1 1,9 2,0
Tulos ennen veroja, milj.euroa -14,4 -5,7 -6,8 13,6 30,8
Tilikauden tulos, milj. euroa -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     0,5 -1,8 2,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     2,7 2,2 4,7
Omavaraisuusaste, %     46,5 46,8 46,2
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     25,6 22,0 23,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 16,1 23,5 27,1 45,2 134,7
Henkilöstö keskimäärin     27 841 27 431 27 460
Osingot, milj. euroa - - - - 6,8
           
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä          

 

Konsernijohtaja Heikki Malinen:

"Yleinen markkinatilanne ja kuluttajien luottamus omaan ostokykyyn heikkenivät selvästi kesää kohden. Itellan liiketoiminnassa heikentynyt markkinatilanne näkyi erityisesti autorahdissa, tavaroiden käsittelyssä ja postin jakeluvolyymeissa. Pakettipalveluiden kasvunopeus hidastui erityisesti kuluttajasegmentissä. Voitimme kuitenkin katsauskaudella merkittäviä uusia asiakkuuksia. Informaatio-liiketoiminnassa heikentynyt markkinatilanne näkyi myös alhaisempina transaktiomäärinä. Yleispalveluvelvoitteen alaisten palveluiden osuus koko Itellan liikevaihdosta oli toisella vuosineljänneksellä 6,1 %. 

Digitalisointi on Itellalle tällä vuosikymmenellä erityisesti kirje- ja lehtivolyymien laskun kiihtyessä suuri haaste. Itella valmistautuu muutokseen sopeuttamalla kapasiteettiaan tulevaan kysyntään. Mahdollistaakseen tulevan kasvun Itella perusti uuden eCommerce-yksikön, jonka tavoitteena on kohdistaa lisää resursseja ja asiantuntemusta markkinaosuutemme kasvattamiseksi verkkokaupan logistiikassa. Jatkamme investointeja pakettien jakelun kehittämiseksi. 

Käynnistimme huhtikuussa 100 miljoonan euron tehostamisohjelman vuosille 2013-2014. Osana ohjelmaa myimme Itella Pankin, tehostimme konsernin hallintoa, käynnistimme ICT-toiminnan ulkoistamisen ja terävöitämme hankintaa.

Itella Logistiikan pidempään jatkuneen heikon kannattavuuden tervehdyttäminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme. Kannattavan kasvun mahdollistaminen tulevaisuudessa edellyttää meiltä merkittäviä muutoksia läpi koko logistiikkaorganisaation ja jakeluketjun. Myönteisenä seikkana voimme todeta Venäjän liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden olevan positiivinen.

Ennakoimme Itellan vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivisen tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. Koko vuoden liikevoittoa arvioidaan rasittavan merkittävät kertaluonteiset kustannukset."

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, 
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 30.10.

 

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1 947 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi.

Itella_Q2-2013_osavuosikatsaus.pdf