Itella käynnistää yli 100 miljoonan euron säästöohjelman

18.08.2011

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.8. klo 15

· Itella käynnistää säästöohjelman, jonka tavoitteena on leikata kustannuksia yli 100 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

· Tavoitteena on sovittaa suomalainen postijärjestelmä vastaamaan tämän päivän asiakaskäyttäytymistä ja tarpeita. Perinteisten postipalvelujen merkitys suomalaisten viestintäkäyttäytymisessä on muuttunut voimakkaasti sähköisten viestimien läpimurron myötä. Postitoiminnassa onkin menossa historiansa suurin murros.

· Itellan lähtökohtana on, että kansalaiset haluavat ja tarvitsevat internetin ja muiden ratkaisujen rinnalla myös nykyisenkaltaisia postipalveluja. Jatkossa palvelut on kuitenkin sopeutettava sähköisen viestinnän aikaansaamaan kysynnän muutokseen. Erityisesti lehtien jakeluvolyymit ovat olleet viime aikoina laskussa.

· Säästöohjelman tarkoituksena on tarkastella kaikkia konsernin liike- ja tukitoimintoja niin, että yhtiö säilyy taloudellisesti vakaana myös tulevaisuudessa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa Itellan liiketoiminnan tulos oli tappiollinen 3,4 miljoonaa euroa. Vielä tässä vaiheessa ei pystytä arvioimaan, kuinka suuret henkilöstövaikutukset tulevat kaiken kaikkiaan olemaan.

· Osana säästöohjelmaa alkaa ensi viikolla yhteistoimintaneuvottelut. Sen piirissä on kaikkiaan 820 henkilöä kolmessa eri yksikössä: Lappeenrannan postikeskuksessa, Postin omissa myymälöissä sekä Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy:ssä. Näistä Itella Asiakkuusmarkkinointi ei liity peruspostitoimintaan. Neuvottelujen alussa arvioitu vähennystarve on enintään 430 henkilötyövuotta, jotka ennakoidaan toteutettavan osa-aikaistamisin, eläkeratkaisuin ja irtisanomisin. Henkilöstövähennykset ja niihin liittyvät tukitoimet pyritään tekemään hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa, mihin Itellalla on pitkät perinteet. 

· Itella Posti Oy huolehtii toimilupansa mukaisesti koko Suomen kattavista postin yleispalveluista, mihin kuuluu muun muassa viisipäiväinen postinjakelu sekä postin toimipisteverkko. Nyt käynnistyvillä toimenpiteillä ei vaaranneta lakisääteisten velvoitteiden toteutumista. Toimenpiteet eivät koske lainkaan postinjakelua.
 

 

LISÄTIETOJA
Itella MediaDeskin kautta, puh. 020 452 3366 (18.8. klo 20 asti)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.