Postilaatikoiden ryhmittely jatkuu pääkaupunkiseudulla

24.04.2017

Posti on jo monta vuosikymmentä yhteistyössä postinsaajien ja kuntien kanssa sijoitellut postilaatikoita muutaman laatikon ryhmiin eri puolilla Suomea. Postilaatikoita on ryhmitelty myös pääkaupunkiseudulla, missä ryhmittely jatkuu myös tänä vuonna. Nyt tavoitteena on ryhmitellä kaikkiaan 50 000 postilaatikkoa Helsingissä ja Vantaalla. Laatikoiden ryhmittely koskee Postin perusjakelussa jaettavaa päiväpostia. Se ei näin ollen vaikuta sanomalehden varhaisjakeluun, mikä säilyy ennallaan. Viime vuonna pääkaupunkiseudulla siirrettiin ryhmiin noin 80 000 postilaatikkoa. 

Posti on neuvotellut ryhmittelyn toteutuksesta Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa. Ensimmäisiä asiakastiedotteita jaetaan jo niihin talouksiin, joita ryhmittely koskee. 

Postilaki määrittelee postilaatikoiden ryhmittelyn Postin tehtäväksi. Postilaatikkoryhmittely hyödyttää Postin lisäksi myös muita jakelutoimintaa hoitavia yrityksiä tai yhteisöjä. Laatikoiden sijoittelu tehdään postilain ja Viestintäviraston postilaatikoiden sijoittelumääräyksen mukaisesti. Säännösten mukaan pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijaisesti ryhmiin. Postin noutomatka muuttuu usein vain muutamilla metreillä. Pisimmillään noutomatka tontin kulkuliittymästä on taajamassa enintään 50 metriä yhteen suuntaan mitattuna. 

Postilaatikoiden ryhmittelyssä tärkeitä asioita ovat hyvän asiakaspalvelun lisäksi muun muassa asuinalueen liikenneturvallisuus sekä sujuvammasta jakelusta saatavat kustannussäästöt, josta hyötyvät myös postinsaajat. Kun postijakelua helpotetaan ryhmittelyllä, se hillitsee osaltaan jakelukustannusten nousua. 

Postilaatikoiden ryhmittelyssä otetaan huomioon alueen tiestö ja sen kunnossa- ja puhtaanapito. Erittäin tärkeää on huomioida liikenneturvallisuus, mikä on myös tärkeä osa postinjakajan työturvallisuutta. Mitä vähemmän on poikkeamia pihoille, sitä turvallisempaa jakelu on, kun pihoilta peruuttamiset vähenevät. Harvemmat pysähdykset vähentävät myös pakokaasupäästöjä autoreiteillä. 

Postinsaajalla on myös muita mahdollisuuksia kuin ryhmässä oleva postilaatikko. Postinsaaja voi sopia maksullisesta postinjakelusta postiluukkuun tai haluamaansa paikkaan sijoitettuun postilaatikkoon (Lähilaatikko-palvelut). Liikuntaesteisyyden tai yli 75 vuoden iän perusteella palvelun saa maksutta, jos kaikki talouden postinsaajat täyttävät maksuttoman palvelun edellytykset. Tämä palvelu tilataan Postin asiakaspalvelusta tai suoraan Postin edustajilta katukierroksilla, joita tehdään ryhmittelyn käynnistyessä.