Posti: Laiton lakko vaarantaa työpaikat Postissa

07.09.2017

Posti on erittäin pahoillaan laittoman työtaistelun pääkaupunkiseudulla asuville sanomalehtiasiakkaille aiheuttamasta harmista. Aamun sanomalehdet ovat jääneet jakamatta laittoman lakon vuoksi tänään. Posti tekee kaikkensa, jotta tilanne saadaan normalisoitua mahdollisimman pian.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on perustellut lakkoa väärillä tiedoilla sanomalehtien jakajien palkasta. Postissa siirrytään noudattamaan varhaisjakelussa yleisesti käytettyä TEAM-työehtosopimusta marraskuussa. Tätä muutosta PAU ei halua hyväksyä.

- Posti ei voi olla kilpailijoitaan kalliimpi. Sanomalehtien varhaisjakelussa TEAM:n työehtosopimus on vallitseva käytäntö. Posti on ollut ainoa jakeluoperaattori, joka on käyttänyt PAU:n työehtosopimusta. Marraskuussa työehtosopimus on sama kuin kaikilla lehtiä jakavilla sanomalehtiyhtiöillä, sanoo Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Risto Savikko.

PAU väittää, että sanomalehdenjakajille tulee 20-60 %:n palkanalennus.

- Se ei pidä paikkaansa. Työehtosopimusten taulukkopalkoissa ei ole juurikaan eroa. TEAM:n työehtosopimuksessa työvoimakustannus on 10-15 % edullisempi. Varhaisjakajan työaika uuden sopimuksen aikana on noin 20 tuntia viikossa ja palkka keskimäärin noin 1000-1300 euroa kuukaudessa, Savikko sanoo.

PAU:n mainitsema 60 % palkanalennus koskee vain kymmentä sanomalehdenjakajaa, jotka ovat nauttineet työstä tehdyn palkan lisäksi erityisetua. He ovat saaneet noin kaksinkertaisen palkan eli niin sanotun ansiotakuun.

Ansiotakuuta eli korotettua palkkaa on PAU:n työehtosopimuksen aikana saanut yhteensä noin 300 sanomalehdenjakajaa. 2400 jakajaa ei ole sitä saanut. TEAM:n työehtosopimus tarkoittaa kaikille sanomalehdenjakajille tasapuolisia ehtoja.

- Laittomat lakot ja muut asiakkaille haittaa aiheuttavat työtaistelutoimenpiteet vaarantavat varhaisjakelun työpaikat Postissa. Asiakkaamme päättävät, millaisen hinnan haluavat maksaa ja jakeluoperaattorin, joka lehtiä jakaa. Toivomme, että työrauha palaa ja pääsemme palvelemaan asiakkaitamme normaaliin tapaan, Risto Savikko painottaa.

Posti seuraa tilannetta ja tiedottaa tarvittaessa lisää.

Lisätietoa sanomalehtiasiakkaille: