Luotettava postinkulku on yhteinen asia

01.12.2016

Julkisuudessa on keskusteltu postinjakelun laadusta ja jakeluhäiriöistä. Olemme saaneet palautetta myös asiakkailtamme ja henkilöstöltämme. Palaute on kuultu. Luotettava postinkulku on asia, johon olemme Postissa paneutuneet yhteistyössä henkilöstön, henkilöstön edustajien ja asiakkaiden kanssa. Epäkohtiin puututaan ja ongelmiin reagoidaan nopeasti päivittäin.

Asiakkaiden muuttuvat tarpeet ohjaavat Postin uudistumista

Asiakkaamme haluavat laadukasta palvelua ilman, että postimerkkien tai esimerkiksi kotiin tilattavien aikakauslehtien hinta nousee liikaa. Jakelutyötä on siis tehtävä uudella tavalla. Posti voi tuoda kotiin muutakin kuin postia, esimerkiksi verkkokauppaostoksia, paketteja ja ruokakasseja - niin kaupungissa kuin maaseudullakin.

Suomen jokaisen postiosoitteen jakelureitti uudistettiin keväällä vastaamaan väestörakenteen, kaupan ja asiakkaiden tarpeiden muutosta. Jakeluaikaan vaikuttaa voimakkaasti se, miten paljon alueella on jaettavaa postia. Jakeluaika voi siis vaihdella päivittäin. Keskimäärin noin 95 % koko maan postista on jaettu uudistuksen jälkeenkin noin kello 16 mennessä. Joillakin alueilla jakeluajan painotus aamusta enemmän iltapäivään tosin tarkoittaa, että postit on jaettu iltakuuteen mennessä, joskus jopa myöhemminkin.

Nyt syksyllä otettiin käyttöön jakeluhenkilöstön kanssa yhdessä kehitetty postinjakelun uusi esityömenetelmä. Se parantaa ergonomiaa ja joustavoittaa ennen jakelureitille lähtöä tehtävää työvaihetta. Hyväksi havaitun menetelmän nopea käyttöönotto ja opettelu ei kuitenkaan ole valitettavasti kaikkialla sujunut ongelmitta.

Vaikka Posti varautui kumpaankin muutostilanteeseen ennakolta, ei paikallisilta ja ajoittaisilta jakeluhäiriöiltä vältytty. Kokonaisuudessaan jakelu on kuitenkin sujunut päivittäin hyvin ja luotettavasti, toimitusvarmuus vaihtelee tyypillisesti 97 - 99,5 % välillä.

Jaettavan postin määrän väheneminen tarkoittaa henkilöstön vähenemistä

Jaettavien lehtien määrät ovat 1950-luvun tasolla. Postimerkillä varustettuja kirjeitä tai kortteja suomalaiset saavat 11 kappaletta vuodessa - ja valtaosa niistä on joulukortteja. Seuraavan viiden vuoden aikana perinteisen postin määrä saattaa puolittua nykyisestä, joskin alueelliset erot voivat olla suuria. Mitä vähemmän on jaettavaa, sitä suuremmaksi kasvaa yksittäisen lähetyksen jakelukustannus.

Postin on pitänyt sopeuttaa henkilöstönsä määrää ja tehostaa toimintaansa. Ensimmäiset mittavat yhteistoimintaneuvottelut käytiin muutama vuosi sitten. Kilpailu alalla on kovaa ja toimijoita on useita. Palvelujen maksajina ovat asiakkaat, sillä Posti ei toimi verovaroin.

Posti on logistiikka- ja palveluyritys - uusien palvelujen kysyntä kasvaa

Perinteisen postin vähentyessä Posti on kasvattanut suosiotaan pakettipalveluissa. Vaikka pakettien kuljetus lisääntyy verkkokaupan myötä, kasvu ei korvaa perinteisen postin vähentymistä. Postin asiakkaat ovat toivoneet myös uudenlaisia palveluja. Hyvää palautetta saaneet Postin uudet kotipalvelut saattavat tulevaisuudessa avata työntekijöillemme ja asiakkaillemme merkittäviä palvelumuotoja.

Asiakkaiden hyvästä palvelusta ja henkilöstöstä pidetään huolta

Postinjakelun muutokset ovat osa Postin suurta muutosta. Me kaikki postilaiset postinjakajasta toimitusjohtajaan teemme parhaamme asiakkaittemme palvelemisessa ja toiminnan kehittämisessä, henkilöstön jaksaminen huomioiden. Olemme pahoillamme palvelussamme olleista häiriöistä. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme laadukkaasti ja tehokkaasti myös muutoksen keskellä - nyt vuoden kiireisimpänä aikana asiaa on kansamme varmistamassa yli 3000 jouluapulaista.

 

Helsingissä, 1.12.2016

 

Juhani Vuola                                             Juha Torvinen                                         

Jakelujohtaja                                              Valtakunnallinen pääluottamusmies