Arja Talma Posti Groupin hallitukseen

23.03.2016

 

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Postin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseninä jatkavat

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin hallitusammattilainen Arja Talma.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen.

Hallintoneuvosto

Postin hallintoneuvoston jäsenten määräksi päätettiin 12.

Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Markku Rossi ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Jani Toivola.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 18,0 miljoonaa euroa.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Kuva median käyttöön:

Arja Talma (Kesko)