Postinkulku digiaikaan - postinjakajien käyttöön älypuhelimet

17.07.2015

Postin asiakkaat saavat aiempaa räätälöidympää palvelua, kun Posti hankkii postinjakajilleen mukana kulkevat älylaitteet. Niiden avulla postinjakajat saavat myös liikkeellä ollessaan tärkeää lisätietoa postinjakeluun, verkkokauppaostoksiin, ateriakuljetuksiin tai asiakkaan toivomiin muihin palveluihin liittyvistä muutoksista. Ensimmäiset testilaitteet on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden loppupuolella.

Postinjakelun mobiilit älylaitteet eli älypuhelimet tai minikokoiset tabletit ovat vastaus arkielämän digitalisoitumiseen ja suurien tietomäärien käsittelyyn, jota tarvitaan laadukkaassa postinjakelussa.

- Postinjakajamme kohtaavat arkipäivisin yhteensä noin 3 miljoonaa kotitaloutta ja yritystä. Suurelle osalle heistä palvelujen ostaminen ja tilaaminen digikanavien kautta on jo arkea. Digiaikaan ja postinjakeluun sopivat työkalut ovat osa uudistuvaa palveluamme ja jakelutyön monimuotoistumista, kertoo Postin tuotannosta vastaava johtaja Yrjö Eskola.

Laitteiden ja järjestelmien kokeileminen aloitetaan loppuvuodesta 2015 ja tuhansia kappaleita koskevat laitehankinnat aloitetaan tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016.

Asiakkaan palaute saadaan nopeasti käsittelyyn

Postissa on käytössä useampia sähköisiä tiedonkeruu- ja viestintäjärjestelmiä, jotka eivät kuitenkaan enää yksinään riitä. Uudet älylaitteet täydentävät ensi vaiheessa perinteisiä järjestelmiä ja parantavat ajantasaista yhteydenpitoa. Asiakkaiden tarpeiden sirpaloituminen ja palvelujen kysyntä muokkaa voimakkaasti postityötä, joten Postilta vaaditaan entistä ketterämpää toimintaa.

Uusien, mobiilien älylaitteiden avulla on tarkoitus antaa postinjakajille täsmällistä tietoa asiakkaiden tilaamista palveluista ja niihin liittyvistä ohjeista sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan muokatuista jakelureiteistä ja työtehtävistä.

Ajantasainen yhteydenpito parantaa lisäksi jakeluhenkilöstön työturvallisuutta. Älylaitteiden kautta asiakas voi myös antaa palvelukokemuksesta heti palautteen.

- Osa postinjakajistamme on jatkossa moniosaajia, jotka hoitavat jakelutyön ohessa esimerkiksi ateriakuljetuksia ja kotipalveluja, joten asiakkaiden antama välitön palaute on meille kullanarvoista, korostaa Yrjö Eskola.

Palvelujen laatua ja ketteryyttä parannetaan kerätyn tiedon avulla

Postissa kerätään ja käsitellään päivittäin suuria määriä tietoa ja teollinen internet (IoT) on jo nyt Postissa arkipäivää. Esimerkiksi Postin kuljetuskalustossa on erilaisia sensoreita, joista saatua tietoa analysoidaan muun muassa ajettujen reittien, kilometrien ja tiestön kunnon osalta. Postin asiakkailla on mahdollisuus itse ohjata tilaamiensa pakettien kulkua Oma noutopiste -palvelussa, johon syötettyjä tietoja hyödynnetään lähetysten kuljettamisessa asiakkaan kulloinkin haluamaan noutopisteeseen.