Postin varastopalveluiden yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

08.04.2015

Posti jatkaa strategian mukaista toimintaansa järjestelemällä varastopalveluiden toimintaa asiakastarpeen mukaan eri varastoyksiköissä. Tämän vuoksi Posti aloitti yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin suunnitelmaa järjestellä varastoyksiköiden toimintaa sekä henkilöstön sopeuttamista tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Muutoksella ei ole vaikutusta varastoasiakkaiden palveluun eikä muihin Postin palveluihin.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 7.4.2015. Kohderyhmä oli neuvotteluiden alussa 59 henkilöä ja alustava arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve oli 26 henkilöä. Neuvotteluiden päättyessä kohderyhmä on 56 ja vähennysmäärä 10 henkilöä. Neuvotteluiden tuloksena päätetään vuonna 2015 aloitetut lomautukset Pakkalan ja Hakuninmaan varastoyksiköissä alkaen viikosta 19.
Työnantaja aloittaa suunnitelmien toteuttamisen lakisääteisen neuvotteluajan päättymisen jälkeen.

Vastuullisena työnantajana Posti osallistuu aktiivisesti henkilöstön tukemiseen muutostilanteessa. Posti tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.

Jokaisella irtisanotulla työntekijällä on myös mahdollisuus osallistua Postin ”Uusi polku” -tukiohjelman, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Lisätiedot: Harri Kämppä, johtaja, Toimitusketjuratkaisut-yksikkö
Posti MediaDesk puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 - 16.30)