Postin tavoitteet – näillä eväillä puretaan jäykkyyksiä

09.11.2015

Posti uskoo, että postityön joustavuuden lisääminen parantaa asiakkaiden palvelua ja turvaa työpaikkoja. Tuotannon johtaja Yrjö Eskolan mukaan nykyiset jäykkyydet työehdoissa ovat peräisin monopoliajalta.

Postiala Suomessa käy läpi hyvin rajua rakennemuutosta - kuten koko muu viestintäala. Viestintä digitalisoituu ja postin jakelumäärä vähentyy kiihtyvää vauhtia. Myös kilpailu lisääntyy, kun uuden postilain myötä myös maakuntalehdet voivat jakaa kirjepostia ensi vuonna.

- Postialan vapauttaminen muuttaa Suomen postimarkkinat lähivuosina täysin, ja Postin onkin sopeuduttava vapaaseen kilpailuun, sanoo Postin Tuotannon johtaja Yrjö Eskola.

Nämä tekijät muodostivat nyt uudenlaiset lähtökohdat, kun Palvelualojen työnantajat Palta sekä työntekijäjärjestö PAU ryhtyivät neuvottelemaan postialalle uutta työehtosopimusta tänä syksynä. Postin vanha työehtosopimus on rakennettu aikana, jolloin suuri osa liiketoiminnasta oli monopoliasemassa.

Postilla neljä keskeistä tavoitetta

Postilla on työehtosopimusneuvotteluissa neljä keskeistä tavoitetta:

  1. Uusi polku -tukiohjelma korvaamaan nykyisen muutosturvasopimuksen
  2. Joustavampi työvuorosuunnittelu
  3. Yksinkertaisempi palkkajärjestelmä
  4. Ulkopuolisen työvoiman käytön mahdollisuus ruuhkahuipuissa ja alihankinnan käyttö harvaan asutuilla alueilla

- Tavoitteenamme on ensisijaisesti nykyisten työpaikkojen säilyttäminen ja uusien työpaikkojen luominen, sanoo Eskola. Emme halua poistaa henkilöstöltämme muutosturvaa, vaan kehittää sitä sellaiseksi, että me voimme aidosti auttaa henkilöstöämme löytämään uutta työtä, sanoo Eskola.

Posti on maksanut yli lainsäädännön vaatiman tason rahallisena kertakorvauksena muutosturvaa 44 miljoonaa euroa vuosina 2011-2015. Kyseessä on siis ylimääräinen kertakorvaus, joka on nykyisessä taloustilanteessa aivan liian kallis mille tahansa yritykselle. Posti haluaa kehittää viime vuonna käynnistettyä Uusi polku -tukiohjelmaa, joka on osoittautunut tehokkaammaksi tavaksi auttaa henkilöstöä löytämään uutta työtä, ryhtymään yrittäjäksi tai opiskelemaan. Tukiohjelma sisältää myös rahallisen muutosturvan (3-6 kuukauden palkka).

- Tavoitteenamme on neuvotteluissa sopia postityöhön liittyvän joustavuuden lisäämisestä. Näin me pystymme mukautumaan asiakkaidemme vaatimuksiin ja säilyttämään kilpailukykymme. Esimerkiksi uusien ateria-, koti- ym. jakelupalveluiden tarjoaminen edellyttää lisää joustavuutta jakelutyön yhteensovittamiseksi, kertoo Eskola.

Jakeluhäiriöiden korjaamista ja toiminnan joustavuutta hankaloittaa tällä hetkellä työehtosopimuksen hyvin jäykkä työvuorosuunnittelu. Työvuorot lyödään lukkoon jopa 6 viikkoa etukäteen, mikä vaikeuttaa työresurssien mitoitusta ruuhkapiikeissä tai sairauspoissaoloissa. Joustavuutta kaipaa myös palkkausjärjestelmä, jossa on peräti yli 500 erilaista palkkalajia.

Väitteet 30 %:n palkanalennusvaatimuksista eivät ole totta

- Haluan tehdä selväksi: Posti ei ole vaatimassa 30 %:n palkanalennusta jakajille, kuten PAU väittää.  Haluamme ainoastaan tarkistaa yötyölisän korvaustasoa, painottaa Eskola.

Tavoitteena on laskea jakelutyöstä maksettavaa yötyölisää samalle tasolle kuin maakuntalehtien jakeluyhtiöillä, joilla on toisen liiton, Teamin työehtosopimus. Tämänhetkiset työehtosopimukset asettavat jakelupalveluja tarjoavat yritykset eri asemaan. Peruspalkka on eri työnantajilla sama, mutta yötyölisä on Postissa moninkertainen.

Palvelutason ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi Postin on järkevää lisätä myös alihankintaa, erityisesti syrjäseuduilla. Järkevästi käytetty alihankinta on kustannustehokasta ja joustavaa. Haja-asutusalueella osa postipalveluista voisi hoitua koulukuljetuksia hoitavan yrittäjän avulla, osa kyläkaupan yhteydessä. Tämä turvaisi Postin maanlaajuisen palvelun sekä vahvistaisi yrittäjyyttä maaseudulla. 

Jakeluvolyymien laskiessa voimakkaasti paine osa-aikaistamiseen kasvaa. Siksi Posti haluaa tarjota jatkossakin kokoaikatyötä yhdistämällä työvuoroja eri viestinvälitys- ja logistiikkatehtävien välillä. Tämä tarjoaa myös työntekijöille uusia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista.

Posti toivoo, että alan työehtosopimusneuvottelut saadaan päätökseen mahdollisimman pian, ja että uusi, joustavampi työehtosopimus takaa työrauhan sekä mahdollisuuden keskittyä asiakkaiden palvelemiseen.