Posti antoi varoituksen pääluottamusmiehelle sopimattomasta käytöksestä

11.11.2015

Posti on antanut varoituksen Postin Lapin jakelupalvelujen pääluottamusmiehelle Markku Hirviojalle sopimattomasta käytöksestä. Posti korostaa, että Postissa on täysi nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvaan kiusaamiseen ja väkivallalla uhkaamiseen liittyen.

Varoituksen syynä on pääluottamusmiehen sopimaton käytös Rovaniemellä viime maanantaina. Pääluottamusmies oli kieltänyt SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n työntekijöitä tekemästä ylitöitä. Tilanne oli kärjistynyt loppupäivästä niin, että Hirvioja oli uhkaillut työntekijöitä epäasiallisesti viittauksella fyysiseen väkivaltaan.

Tämä on todella ikävää. Tällainen käytös ei ole mitenkään hyväksyttävää. Meillä on nollatoleranssi kaiken asiattoman käytöksen suhteen, on tilanne mikä hyvänsä ja on kyse sitten luottamusmiehestä tai työtekijästä, muistuttaa Postin jakeluista vastaava johtaja Anu Punola.

Postissa kaikki työntekijät ovat sitoutuneet Työntekijän toimintaohjeeseen, jossa määritellään vastuulliset menettelytavat työelämän tilanteissa. Ohjeen mukaan Postin työntekijöiden tulee kohdella toisiaan arvostavasti ja syrjimättä tai kiusaamatta ketään etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, poliittisten mielipiteiden, iän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn tai vammaisuuden takia.

Peruskäytöstapoja ei voi unohtaa vaikeissakaan paikoissa. Kaikki työntekijät ovat samanarvoisia, myös väliaikainen työvoima. Vuokratyöntekijöihin noudatetaan myös samoja työehtoja, korostaa Punola.

Punolan mukaan asia on tänään käyty asiallisessa hengessä läpi pääluottamusmies Hirviojan kanssa ja sovittu yhteistyön pelisäännöistä.

Varoitus on annettu ja asia on nyt Posti puolelta loppuun käsitelty, Anu Punola toteaa.

Punola toivoo malttia työpaikoille meneillään olevista työehtosopimusneuvotteluista huolimatta. Punolan mukaan erityisesti vaikeina aikoina korostuu yhteen hiileen puhaltamisen tärkeys ja rauhallisen käyttäytymisen merkitys.

 

 

Lisätietoja

puh. 020 452 3366 (MediaDesk)