OpusCapitan digitointituotannon Suomen yksikön yt-neuvottelut päättyneet

18.06.2015

OpusCapita Group Oy:n 21.5.2015 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut Customer Service & Operationsin Suomen digitointituotantoyksikön toimintojen uudelleenjärjestämiseksi on saatu päätökseen 16.6.2015.
 
Neuvottelujen lopputuloksena vähennystarve tuotannollisin ja taloudellisin perustein on enintään 15 vakituista henkilöä. Vähennykset toteutetaan irtisanomisin ja mahdollisin eläkejärjestelyin.  Neuvotteluiden alkaessa niiden arvioitiin johtavan enintään 21 työsuhteen päättymiseen. Muutokset toteutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä.
 
OpusCapitan muiden Customer Service & Operationsin Suomen yksiköiden henkilöstö sekä OpusCapitan muu henkilöstö Helsingissä eivät kuuluneet neuvottelujen piiriin.

Lisätiedot medialle:
 
Petteri Heikinheimo, Senior Vice President, Customer Service & Operations
puh. 050 364 4597, etunimi.sukunimi@opuscapita.com
 
Sara Hokkanen, viestintäpäällikkö, OpusCapita Group Oy
puh. 040 342 6261, etunimi.sukunimi@opuscapita.com