Itella Information Logistics Oy ja BasWare Einvoices Oy sopivat verkkolaskujen välittämisestä kansainvälisesti

28.02.2007

Kaksi Suomen merkittävintä verkkolaskujen välittäjäoperaattoria Itella Information Logistics Oy ja BasWare Einvoices Oy ovat laajentaneet aiempaa yhteistyötään kansainväliseksi. Sopimus mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen Itellan ja BasWaren asiakkaiden välillä maarajoista riippumatta.

Itellan verkkolaskupalveluja käyttävä asiakaskunta koostuu etupäässä suurista, laskuja lähettävistä yrityksistä. Ohjelmistotalo BasWare Oyj puolestaan on selkeä markkinajohtaja ostolaskujen käsittelyjärjestelmien tarjoajana. Operaattorina toimiva tytäryhtiö BasWare Einvoices Oy on avainasemassa sähköisten ostolaskujen välittäjänä.

Sähköinen laskutus on voimakkaassa kasvussa Pohjois-Euroopassa. Sekä Itella että BasWare ovat näillä markkinoilla vahvasti läsnä. Itellan ja BasWaren järjestelmien läpi kulkee enemmistö Suomen yritysten välisistä verkkolaskuista. Tällä hetkellä arvioidaan, että kaikista 220 miljoonasta vuosittain lähetettävästä yritysten välisestä laskusta noin 10 % on sähköisiä.

- Manuaaliset prosessit ovat kalliita ja aikaa vieviä.  Siirtyminen paperista sähköiseen tuo mukanaan kiistattomia etuja. Suurimmat hyödyt sähköistymisestä saadaan, kun laskut sekä lähetetään että vastaanotetaan sähköisesti. Harvassa yrityksessä on tiedostettu, kuinka isosta taloudellisesta asiasta sähköisessä laskutuksessa on kysymys. Olisi toivottavaa, että keskustelu nousisi myös yhteiskunnalliselle tasolle, sanoo BasWare Einvoices Oy:n toimitusjohtaja Petri Karjalainen.

Monet laskuttajat ja laskujen vastaanottajat ovat jo hyvin pitkällä sähköisissä laskutusprosesseissa. Suurissa organisaatioissa jopa kolmasosa laskuista on sähköistetty.

Itella ja BasWare tukevat aktiivisesti siirtymistä paperista sähköiseen omissa palveluissaan. Itella kehittää palvelua, jossa asiakkaan paperilasku korvataan automaattisesti verkkolaskulla, mikäli se on mahdollista lähettäjän ja vastaanottajan välillä.

- Toimiva yhteistyö on tärkeää niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, jotta verkkolaskut tavoittaisivat kaikki käyttäjät.  Suuret yritykset haluavat yhtenäisiä ratkaisuja kaikilla markkina-alueilla. Siihen tarpeeseen pyritään vastaamaan myös tehokkaalla partneroitumisella, kertoo toimitusjohtaja Vuokko Skyttä Itella Information Logistics Oy:stä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Vuokko Skyttä, Itella Information Logistics Oy, puh. 040 501 8675.
toimitusjohtaja Petri Karjalainen, BasWare Einvoices Oy, puh. 040 741 6041.