Itella Information toteuttaa sähköisen asioinnin palvelua Jorvin sairaalalle

02.10.2007

Käyttäjäkyselyn tulokset myönteisiä:

Jorvin sairaala osallistuu Tekesin Finnwell-ohjelman sähköisen asioinnin pilottihankkeeseen, jossa mm. hoidonvarauskirje, taustatieto-, henkilötieto-, jonotieto- ja suostumuslomakkeen lähetys ja palautus tapahtuu sähköisesti. Jorvin sairaalan pilotissa palveluteknologia perustuu Itella Informationin eCare-asiointiratkaisuun sekä Fujitsun Vetuma-palvelun kautta tapahtuvaan tunnistautumiseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. Uuden toimintatavan ansiosta potilaan hoitoon voidaan valmistautua entistä paremmin ja tarvittaessa ohjata hänet lisätutkimuksiin ennen toimenpidettä.

Jorvin palvelukokeilu on saanut osakseen positiivista palautetta. VTT:n toteuttaman kyselyn mukaan sähköisen palvelun valinneista henkilöistä huomattava osa (87 %) pitää palvelua helppokäyttöisenä ja vielä suurempi osa (90 %) hyödyllisenä. Kokeilussa asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella nuorin asiakasryhmä, alle 40-vuotiaat, on aktiivisin sähköisen palvelun käyttäjä.

Palvelua käyttäneestä hoitohenkilökunnasta 78 % pitää palvelua helppona tai melko helppona käyttää. Heistä 72 % on kokenut uuden palvelun olevan hyödyllinen toimintayksikölleen vähintään kolmen vuoden aikajänteellä. Tärkeimpänä edellytyksenä hyötyjen toteutumiselle pidetään tietojärjestelmien yhteensopivuutta siten, että samoja tietoja ei tarvitse syöttää erikseen eri järjestelmiin.

Sähköinen asiointi mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemman ja nopeamman vuorovaikutuksen potilaan ja sairaalan välillä. Itella Informationin toteuttama eCare Asiointipalvelu mahdollistaa terveydenhuollon toimijalle mahdollisuuden siirtyä kohti sähköistä asiointia. Kansalainen sen sijaan voi itse valita asioiko hän sähköisesti vai paperilla.

Palvelukokeiluun osallistuu Jorvin sairaalan päiväkirurgian ja kirurgian poliklinikan henkilökuntaa ja potilaita.

 

Lisätietoa:
Itella Information Oy, Kirsti-Liisa Orasmaa, puh. 040 847 6279, kirsti-liisa.orasmaa@itella.com

VTT:n tiedote