>

Hallintomalli ja omistaja

Posti Group Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajan. Posti Group -konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Liiketoiminta on organisoitu kuuteen liiketoimintaryhmään. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Posti Group Oyj on Suomen valtion täysin omistama julkinen osakeyhtiö.

Postin ja muiden valtionyhtiöiden omistajapolitiikkaa johdetaan valtioneuvoston omistajaohjausosastossa. Se vastaa omistajastrategian valmistelusta ja toimeenpanosta sekä hyvän hallintotavan kehittämisestä.

Posti Group Oyj on luokiteltu markkinaehtoisesti toimivaksi valtionyhtiöksi, jossa omistajalla on strateginen intressi. Omistajan tavoitteena on kulloinkin parhaan taloudellisen kokonaistuloksen saavuttaminen. Tätä arvioidaan kannattavuuden ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun perusteella.

 

Katso myös

Konserniyritykset (vuoden 2019 tilinpäätöksen s. 70)