Postin päästöt jatkoivat laskuaan, jatkossa kaupungit entistä useammin sähköisen jakelun piirissä

21.03.2022

Posti on tänään julkaissut vuotuisen vastuullisuusraporttinsa. Raportista selviää muun muassa se, että yhtiön omat päästöt jatkoivat laskuaan. Viime vuoden aikana päästöt vähenivät kymmenellä prosentilla. Työturvallisuus parani merkittävästi. 

Posti Group Oyj:n tänään julkaistussa vastuullisuusraportissa kerrotaan, miten Posti on raportointivuoden aikana edistänyt tavoitteitaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla. Raportin viitekehyksenä on aiempien vuosien tapaan kansainvälinen Global Reporting Initiative (GRI).   

Posti on sitoutunut vähentämään omat päästönsä nollaan ja kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä eli yhdeksän vuoden sisällä. Tavoite pitää sisällään sekä omat että kumppanien kanssa toteutetut tiekuljetukset. 

Postin omat päästöt laskivat viime vuonna kymmenellä prosentilla verrattuna toissavuoteen. Vuotta aiemmin päästöt vähenivät 14 prosenttia, joten matka kohti nollapäästöjä jatkui hyvällä tasolla. Kaikkiaan Postin omat päästöt Suomessa ovat vuodesta 2011 laskeneet lähes 60 prosenttia. 

Nollapäästötavoitteemme saivat viime vuonna Science Based Targets -ilmastoaloitteen hyväksynnän. Olemme globaalisti yksi kolmesta toimialamme yhtiöstä, joka on sitoutunut kaikkein tiukimpiin tavoitteisiin. Pitkällä aikavälillä Posti on sitoutunut nettonollatavoitteisiin (net zero targets). SBTi:n hyväksynnät nettonollatavoitteille lähtevät käyntiin tämän vuoden aikana, kun niiden kriteeristö saatiin lyötyä lukkoon loppuvuodesta 2021. Posti tulee hakemaan hyväksyntää tavoitteellemme saavuttaa nettonolla vuoteen 2040 mennessä. 

Lokakuussa 2021 Posti palkittiin voittajana kansainvälisen World Sustainability Awards 2021 -vastuullisuuskilpailun päästövähennyssarjassa. 

Joka kymmenes Suomen kaasurekka Postin käytössä 

Fossiilivapaaseen kuljettamiseen päästään ennen kaikkea sähköisellä kalustolla sekä käyttämällä uusiutuvia polttoaineita kuten biokaasua ja uusiutuvaa dieseliä.  

Nyt Postilla on satakunta sähköpakettiautoa ja määrä tuplaantuu kuluvan vuoden aikana. Marraskuun puolivälissä kerroimme ensimmäisestä käyttöömme tulleesta sähkökuorma-autosta. Raskaassa liikenteessä Postilla on Suomen suurin, 19 rekka-auton, biokaasulaivue. Tällä hetkellä noin joka kymmenes maassamme kulkeva kaasurekka on Postin käytössä. Pakettijakelussa otettiin käyttöön uusiutuva diesel jo vuonna 2020. 

Pakettien kotijakelu uudistettiin Helsingissä syksyllä 2021 ja se tapahtuu nyt täysin sähköisesti. Palvelu laajenee kuluvan vuoden aikana myös muihin suuriin kaupunkeihin. 

“Kaupunkikeskustojen jakelu sähköistyy nyt vauhdilla. Sähköistyminen tukee paitsi ilmastotavoitteita, se myös parantaa vilkkaasti liikennöityjen keskustojen ilmanlaatua”, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn 

Kaikkiaan Posti kulki kevyillä ja raskailla autoilla viime vuoden aikana fossiilivapaasti Suomessa jo 12,6 miljoonaa kilometriä. Tämän luvun lisäksi yli 40 prosenttia kotilatouksista tavoitetaan postinjakelussa fossiilivapaasti erilaisilla kevyillä sähkökulkuneuvoilla. Sähköpakettiautojen lisäksi Postilla on käytössä lähes 1500 kevyttä sähköistä kulkuvälinettä kuten sähkörahtiskoottereita. 

“Olemme jo lähes 400 vuotta tehneet työtä tarkoituksemme eteen: toimitamme vastuullisesti sen millä on merkitystä – sinun ehdoillasi. Jotta voimme jatkaa tämän tehtävän toteuttamista seuraavatkin vuosisadat, meidän on kyettävä toimimaan päästöttömästi ja siten, että ihmisillä on hyvä olla”.  

Kompensoinnista kohti todellisia päästövähennyksiä 

Posti on tähän saakka kompensoinut päästönsä Suomessa osallistumalla sertifioituihin ilmastohankkeisiin. Postin kaikkien Suomen toimintojen päästöt on kompensoitu vielä vuodelta 2021, mutta yhtiö on päättänyt olla jatkamatta kompensointia vuodesta 2022 eteenpäin.  

Posti sitoutui kesällä 2020 Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen ja elokuussa 2021 SBTi hyväksyi Postin tavoitteet ilmastotieteen mukaisiksi. Kompensaatiota ei voida käyttää keinona SBTi:n hyväksymien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. 

“Kun aloitimme vapaaehtoisen päästökompensoinnin kymmenen vuotta sitten, oli olemassa merkittävästi vähemmän keinoja omien päästöjen aitoon vähentämiseen. Nyt keinoja on ja yritysten velvollisuus on hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa päästöjen painamiseksi kohti nollaa niin nopeasti kuin mahdollista”, sanoo Jägerhorn. 

“Olemme päättäneet laittaa kaikki resurssimme nyt aidosti fossiilivapaan kuljettamisen edistämiseen ja siksi luovuimme kompensoinnista.” 

Vahvaa edistymistä työturvallisuuden parantamisessa 

Postissa seurataan poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien osalta tapaturmataajuusmittaria LTA1 (työtapaturma/ miljoona työtuntia). Koko konsernin tapaturmataajuus oli 23, parannusta edellisvuoteen 32 prosenttia. Tapaturmataajuus oli Suomessa 26, parannusta edellisvuoteen 30 prosenttia. Konsernin tapaturmien määrä laski noin 26 prosenttia ja vakavien työtapaturmien määrä 18 prosenttia. Tavoitteena on vähentää tapaturmataajuus alle 20:n vuoteen 2023 mennessä.   

“Julkaisimme vuosi sitten uuden vastuullisuusohjelman ja sen keskiössä, ympäristötyömme lisäksi, on luoda arvostava ja turvallinen työyhteisö, jossa työntekijämme voivat kokea ylpeyttä postilaisuudestaan ja tekemästään työstä”, sanoo Jägerhorn. 

Posti otti käyttöön uuden konsernin henkilöstökokemusta ja -sitoutumista mittaavan työkalun, joka mahdollistaa vastuullisuusohjelman ihmisiin liittyvien teemojen systemaattisen kehittämisen. 

Lue lisää raportista, joka on ladattavissa osoitteessa posti.com/vastuullisuus.