Kuva -

Kuva -

Johtamisen kulmakivet

Postin johtamisen kulmakivet luovat perustan yhtenäiselle tavalle johtaa kaikissa yksiköissämme. Ne kertovat, mitä me Postissa odotamme hyvältä johtajalta ja esimieheltä. Kulmakivet ovat arvoihin perustuvia esimiestyön suuntaviivoja, joihin kaikki esimiehet voivat arjessa tukeutua. Ne luovat myös perustan esimiestyön kehittämiselle. 

Postin arvoihin perustuvan johtamisen tulee näkyä päivittäisessä kanssakäymisessä työn edellytysten luomisena sekä suunnan määrittämisenä suorituksen johtamisen keinoin ja säännöllisten tavoite- ja kehityskeskustelujen kautta. Muutostilanteissa korostamme hyvää muutosjohtamista, jotta muutokset saadaan toteutettua tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Hyvä johtajuus tilanteessa kuin tilanteessa on työhyvinvoinnin perusta.

Mittaamme johtajuuden toteutumista muun muassa vuosittain henkilöstökyselyn kautta sekä 360-palautteella johtamisen ja esimiestyön kehittämisohjelmissa.

Johtaminen Postissa:

  • Olen suunnannäyttäjä
  • Rakennan luottamusta
  • Luon edellytyksiä yhteistyölle
  • Varmistan onnistumisen