Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Ympäristöpolitiikka

Postin sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen

Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin: