Kuva -
Kuva -

Ilmastoprojektit

Vähennämme päästöjämme ensisijaisesti suoraan omiin toimintoihimme liittyvin projektein. Palvelujemme hiilidioksidipäästöt lasketaan osana vuotuista ympäristölaskentaa. Nollaamme loput Posti Green -tuotteiden kuljettamisesta ja jakelusta aiheutuneet päästöt osallistumalla ilmastoprojekteihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yhden kirjeen kuljettaminen tuottaa 30 grammaa hiilidioksidia tai paketin 600 grammaa, varmistamme sertifioitujen ilmastoprojektien avulla, että toisaalla tuotetaan saman verran vähemmän.

Toteutamme ilmastoprojekteja maissa, joissa ei ole päästökattoa. Emme toteuta niitä Suomessa tai muissa Kioton ilmastosopimukseen kuuluvissa maissa, joilla jo on sitova päästövähennystavoite. Posti on mukana muun muassa tuulivoimahankkeissa Intiassa ja Turkissa. Tuotettavalla uusiutuvalla energialla korvataan fossiilisia polttoaineita ja näin vähennetään päästöjä. Projekteilla on lisäksi alueellisesti työllistävä vaikutus.

Keittoliesiä Ghanassa, päästövähennys 65 000 tCO2e/vuosi*

Yksinkertaiset ja tehokkaat keittoliedet hyödyntävät poltettavaa biomassaa, kuten puuta, aikaisempia liesiä paremmin ja puhtaammin. Ne säästävät perheiden rahaa ja aikaa, sillä polttoainetta tarvitaan vähemmän. Samalla säästyy metsää. Yli 2,7 miljardia ihmistä eli yksi kolmasosa maailman väestöstä on riippuvainen ruuanlaittoon tarvittavasta poltettavasta biomassasta kuten puusta tai puuhiilestä.

Uusiutuvaa energiaa Intiassa, päästövähennys 75 000 tCO2e/vuosi*

Punjabin osavaltiossa sijaitseva laitos tuottaa puhdasta energiaa biomassasta. Laitoksesta saadaan sähköä 115 000 kotitaloudelle eli noin 90 000 MWh vuosittain. Polttoaineena on paikallinen maatalouden jäte eli puuvillan ja sinapin kasvien varret. Maanviljelijöille maksetaan lisätuloa biomassan myymisestä. Laitos myös työllistää paikallisia laitoksen huollon, kuljetusten ja varastoinnin yhteydessä. Työllistävä vaikutus on laitoksen toiminnan aikana 236 henkilöä.

Tuulivoimaa Intiassa, päästövähennys 758 000 tCO2e/vuosi*

Tuulivoimapuisto tuottaa sähköä jopa 500 000 asukkaalle eli 817 000 MWh vuodessa Tamil Nadussa, Etelä-Intiassa. Uusiutuva energia on elintärkeä Intiassa, sillä muuten energia tuotettaisiin kysynnän kasvaessa fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen vähentää päästöjä ja parantaa paikallisen väestön terveyttä.

Tuulivoimaa Turkissa, päästövähennys 60 000 tCO2e/vuosi*

Balikesirin tuulivoimapuisto sijaitsee Bandirman kaupungin satamassa. Puiston 10 tuulivoimalaa tuottaa vuosittain 99 000 MWh uusiutuvaa energiaa. Tämä määrä puhdasta ja ekologisesti kestävää sähköä riittää yli 34 000 kotitaloudelle. Projekti vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Projekti synnytti rakennusvaiheen aikana 50 uutta väliaikaista työpaikkaa ja tuotantovaiheen aikana 15 vakituista työpaikkaa paikalliselle väestölle.

*Projektikohtainen kokonaispäästövähenemä vuodessa