Kuva -
Kuva -

Vihreää logistiikkaa

Postin ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristöjohtamisstandardit, erityisesti ISO 14 001, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä YK:n Global Compact -periaatteet. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme (PDF) kattaa kaikki toimintamaat.

Postin ympäristöohjelma

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Olemme myös mukana kiinteistöjen energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutuneet parantamaan toimitilojemme energiatehokkuutta 10,5 % vuoteen 2025 mennessä (vertailuvuosi 2014).

Pääsemme tavoitteisiimme seuraavin keinoin:

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Yhteiskuntasitoumus on pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta – ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Siinä julkishallinto sitoutuu edistämään kestävää kehitystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa työssään ja toiminnassaan.

Yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi eri toimijat voivat antaa omia toimenpidesitoumuksia. Posti on sitoutunut vähentämään absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä.

Green Office -logo

Henkilöstö mukana ympäristötyössä

Postin pääkonttori on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Se on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Edistämme henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ISO 14 001 -johtamisjärjestelmän osana koulutusten, perehdytyksen ja viestinnän kautta.