Postin menneet kompensointihankkeet

main_image

Olemme fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä ja päästöjen osalta nettonollassa vuoteen 2040. Vähennämme päästöjämme ensisijaisesti suoraan omiin toimintoihimme liittyvin projektein. Palvelujemme hiilidioksidipäästöt lasketaan osana vuotuista ympäristölaskentaa.

Kompensoimme päästöt Suomessa postinjakelun osalta vuodesta 2011 ja koko yrityksenä vuodesta 2015. Päätimme kuitenkin luopua kompensoinnista vuodesta 2022 eteenpäin. Keskitymme ilmastotieteen mukaisten tavoitteidensa mukaisesti omien ja arvoketjunsa päästöjen vähentämiseen. Kompensaatiota ei voida käyttää keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseen – tavoitteenamme on aidosti fossiilivapaat kuljetuspalvelut vuonna 2030.

Olemme tehneet kompensointia osallistumalla vapaaehtoisiin ilmastoprojekteihin.

Toteutimme ilmastoprojekteja maissa, joissa ei ole päästökattoa. Emme toteuttaneet niitä Suomessa tai muissa Kioton ilmastosopimukseen kuuluvissa maissa, joilla jo on sitova päästövähennystavoite. Posti oli mukana muun muassa tuulivoimahankkeissa Intiassa ja Turkissa. Projekteilla oli lisäksi alueellisesti työllistävä vaikutus.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu viimeiset tekemämme kompensaatiot. Linkin kautta pääset lukemaan lisää tietoja kustakin projektista.

Projektin tunnus Projektin nimi, tyyppi ja maa Sertifioija 2018 (t/CO2e) 2019 (t/CO2e) 2020 (t/CO2e) 2021 (t/CO2e)
GS 347 Anemon – Tuulivoima – Turkki Gold Standard -26669 -30753 -4000  
GS 368 Mare Manastir – Tuulivoima – Turkki Gold Standard -36993 -25709 -20970  
GS 413 Keittoliesiä – energiatehokkuus – Ghana Gold Standard -22368 -27742    
VCS 249 Tamil Nadu – Tuulivoima – India VCS -61992 -56064 -5000  
VCS 650 Punjab Power Generation – biomassa – Intia VCS -20664 -21120    
VCS 1867 Ningxia Xiang-shan – tuulivoima – Kiina​ VCS     -101413  
VCS 1768 Kamuthi – Aurinkovoima – Intia VCS     -100000  
GS 1322 Balabanli – Tuulivoima​ – Turkki Gold Standard​     -20000  
VCS 1867 Ningxia Xiang-shan – tuulivoima – Kiina​ VCS       -28587
VCS 1742 Himachal Prades – vesivoima – Intia VCS       -186433

 


Kaikki hankkeemme löytyvät avoimista rekistereistä: Gold Standard ja VSC

Alla on esimerkkejä sertifioiduista projekteista (suluissa sertifioijan nimi) joihin olemme osallistuneet.

Keittoliesiä Ghanassa (Gold Standard)

Yksinkertaiset ja tehokkaat keittoliedet hyödyntävät poltettavaa biomassaa, kuten puuta, aikaisempia liesiä paremmin ja puhtaammin. Ne säästävät perheiden rahaa ja aikaa, sillä polttoainetta tarvitaan vähemmän. Samalla säästyy metsää. Yli 2,7 miljardia ihmistä eli yksi kolmasosa maailman väestöstä on riippuvainen ruuanlaittoon tarvittavasta poltettavasta biomassasta kuten puusta tai puuhiilestä.

Uusiutuvaa energiaa Intiassa (VCS)

Punjabin osavaltiossa sijaitseva laitos tuottaa puhdasta energiaa biomassasta. Laitoksesta saadaan sähköä 115 000 kotitaloudelle eli noin 90 000 MWh vuosittain. Polttoaineena on paikallinen maatalouden jäte eli puuvillan ja sinapin kasvien varret. Maanviljelijöille maksetaan lisätuloa biomassan myymisestä. Laitos myös työllistää paikallisia laitoksen huollon, kuljetusten ja varastoinnin yhteydessä. Työllistävä vaikutus on laitoksen toiminnan aikana 236 henkilöä.

Tuulivoimaa Intiassa (VCS)

Tuulivoimapuisto tuottaa sähköä jopa 500 000 asukkaalle eli 817 000 MWh vuodessa Tamil Nadussa, Etelä-Intiassa. Uusiutuva energia on elintärkeä Intiassa, sillä muuten energia tuotettaisiin kysynnän kasvaessa fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen vähentää päästöjä ja parantaa paikallisen väestön terveyttä.

Tuulivoimaa Turkissa, Çanakkalen provinssissa(Gold Standard)

Tämä projekti on tuulipuisto, joka sijaitsee Marmaran alueella Çanakkalen maakunnassa. Koillisesta lounaaseen suuntautuvan alueen voimakkaat ja pysyvät tuulivirrat tarjoavat täydelliset olosuhteet tuulipuiston toiminnalle. Tuulipuisto koostuu 38 tuuliturbiinista ja 800 kW kapasiteetista per turbiini ja sen vuosittainen tuotto on 108 GWh, joka syötetään Turkin kansalliseen sähköverkkoon. Tällä määrällä sähköä katetaan 37 000 turkkilaista kotitaloutta puhtaalla energialla vuodessa.

The Mare Manastir tuulivoimapuisto, Turkki (Gold Standard

Tämä projekti sijaitsee Alaçatin alueella, noin 70 kilometrin päässä Izmirin keskustasta, Egeanmeren rannalla. Se koostuu 49 tuuliturbiinista, jotka on asennettu 50 metriä maanpinnan yläpuolelle ja joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 39,2 MW. Tuulipuisto hyödyntää rannikkoalueen voimakasta virtaa ja tuottaa 129 GWh puhdasta sähköä vuosittain. Tällä energiamäärällä katetaan 65 000 turkkilaista kotitaloutta vuodessa.