Case: Postin ilmastotavoitteille SBTi:n hyväksyntä

main_image

Posti Group on asettanut kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka käsittävät omien päästöjen lisäksi arvoketjun päästöt. Science Based Targets -aloite on nyt hyväksynyt Postin tavoitteet. Hyväksyntä tarkoittaa, että tavoitteet ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja niiden avulla Posti edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen.

Posti on nyt yksi kymmenestä suomalaisyrityksestä, joiden tavoitteet ovat linjassa SBTi:n kaikkein kunnianhimoisimman 1,5° päästövähennystason kanssa ja jotka ovat sitoutuneet Business Ambition for 1,5° -aloitteeseen.

Nyt hyväksytyn tavoitteen mukaan Posti vähentää vuoteen 2030 mennessä absoluuttisia kokonaispäästöjään (scope 1, 2 & 3) 50 prosentilla vuoden 2020 tasosta. Tavoite sisältää Postin aiemman nollapäästötavoitteen oman toiminnan osalta sekä uutena sataprosenttisesti fossiilivapaat tiekuljetukset myös arvoketjun osalta vuoteen 2030 mennessä. Näin Posti on siis kaikkien omien päästöjensä sekä kaiken kuljettamisen suhteen nollapäästöinen vuonna 2030.

Lue lisää tiedotteesta täältä.