Case: Vertaisverkkokauppa on arjen kiertotaloutta

main_image

Suomalaisten komeroissa makaa miljardien arvosta käyttötavaraa. Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Vertaisverkkokauppa on tehokas tapa tavaroiden kierrätykseen kuluttajien välillä, joten Posti haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä vastuullista vertaisverkkokauppaa perinteisen lineaarisen verkkokaupan rinnalla.

Posti ja Tori käynnistivät marraskuussa 2019 vertaisverkkokaupan palvelun, Tori-paketin, jossa asiakaspaketin kuljetuksen voi ostaa helposti Torin nettisivuilta.

”Vertaiskaupan kasvun esteenä on ollut, että ostaja ja myyjä asuvat kaukana toisistaan. Tori-paketti kasvattaa vertaisverkkokaupan paikallisesta valtakunnalliseksi. Postin laajan automaattiverkoston avulla myyjä voi lähettää tavaran helposti lähelle asiakasta kaikkialle Suomeen”, kertoo Torin markkinapaikkajohtaja Timo Huhtamäki.

Vertaiskauppa pidentää tuotteiden elinkaarta

Kiertotalousperiaatteella toimiva kulutus kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Torin lokakuussa 2019 teettämän kyselyn mukaan 76 prosenttia suomalaisista uskoo ostavansa muutaman vuoden päästä nykyistä enemmän käytettyä tavaraa.

Sujuvien vertaisverkkokaupan palvelujen avulla tarpeeton tavara on helppo laittaa kiertoon. ”Kun kuluttaja ostaa käytettyjä tuotteita Torin kautta, uusia tuotteita tarvitsee valmistaa vähemmän ja vältämme tuonnista syntyvät päästöt. Tuotteiden elinkaari pitenee, kun täysin käyttökelpoiset tavarat saadaan hyötykäyttöön”, Huhtamäki havainnollistaa.

Tärkeimpiä syitä suosia vertaisverkkokauppaa ovat rahan säästäminen sekä halu jatkaa tuotteiden elinkaarta. Myymisen tärkeimpiä syitä ovat turhasta tavarasta eroon pääseminen, tavaran pois heittämisen välttäminen sekä halu osallistua kierrättämiseen.

Vertaiskaupan ekologisuus nousee esille sitä vahvemmin, mitä nuoremmasta ikäluokasta puhutaan. Alle 40-vuotiaista Torin asiakkaista noin 75 prosenttia nostaa kyselyssä esille vertaiskaupan ympäristöystävällisyyden. Nuorempi sukupolvi suhtautuu muutenkin myönteisemmin käytetyn tavaran ostamiseen.

Tavaratase pitää saada töihin

Timo Huhtamäki nostaa esille käsitteen tavaratase, jonka kokoa on vaikea arvioida. ”Selvää on, että suomalaisten komeroissa makaa miljardien arvosta käyttötavaraa. Koko kansantalous hyötyy, kun saamme vertaiskaupalla täysin käyttökelpoiset tavarat liikkeelle. Samalla uutta tavaraa tarvitaan vähemmän ja kuluttaminen muuttuu ympäristön kannalta kestävämmäksi.”

”Koko käyttötavaran kaupan arvo on Suomessa noin 20 miljardin euroa, mistä vertaisverkkokaupan osuus on noin 500 miljoonaa eli hiukan päälle kaksi prosenttia. Jos saamme vertaisverkkokaupan osuuden kasvamaan vaikka pari prosenttia lisää, kierrätetyn tavaran osuus kulutuksesta kasvaa ja samalla myös kuluttajan hiilijalanjälki pienenee merkittävästi.

Tori-paketille on luontaista kysyntää

Tori on Suomen suosituin vertaisverkkokauppa. Sillä oli vuonna 2018 yli 2,4 miljoonaa kuukausikäyttäjää, jotka tekivät kauppaa yhteensä 626 miljoonan euron edestä. ”Tori-paketti avaa ostajille ja myyjille aiempaa isommat markkinat ja uskomme vahvaan kasvuun. Ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteella Tori-paketin kaltaiselle palvelulle on selvästi luontaista kysyntää”, Huhtamäki arvioi.

Helposti saavutettavat Postin automaatit sopivat Huhtamäen mukaan hyvin vertaisverkkokaupan logistiikkaan. ”Meillä on tällä hetkellä noin 3 miljoonaa kauppatapahtumaa vuodessa. Pidän mahdollisena, että keskipitkällä aikavälillä Tori-paketin ja Postin automaattien välityksellä tehdään vuosittain noin miljoona kauppaa.”