Case: Työhyvinvointia ennakoivalla työterveyshuollolla

main_image

Työterveysyhteistyössä kehitämme työterveyspalveluja ja yhteisiä toimintamalleja entistä ennakoivampaan suuntaan kohdentamalla palveluja ja tukea mahdollisimman tarvelähtöisesti ja matalalla kynnyksellä. Haluamme tukea työntekijän omaa aktiivista vastuunottamista omasta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään.

Työterveyden palveluita on postilaisille tarjolla useissa eri kanavissa ja erilaisiin tarpeisiin. Matalan kynnyksen puhelinpalvelu on ensikontakti työterveyteen ja auttaa hoidon tarpeen arvioinnissa. Käytettävissä on lääkärin etävastaanotto, joka palvelee 24/7. Tarjolla on myös työterveyden digitaalisia hoito- ja valmennuspolkuja. Tuen tarpeen tunnistamisen tukena on eri työkaluja tai eri tarpeisiin tarjolla olevat asiointikanavat työterveyteen.

Mielenhyvinvoinnin tukena

Mielenhyvinvoinnin ongelmat korostuvat yhteiskunnallisesti, niin myös Postissa. Mielen hyvinvoinnin edistämisen ja tukemisen tarve korostuu myös meneillään olevassa muutoksessa ja työelämän vaatimusten muuttuessa. Meillä on tarjolla palveluita ja tukea mielen hyvinvoinnin edistämiseen, jo tunnistettuun tarpeeseen kuin myös pidemmälle edenneeseen yksilöllisemmän tuen tarpeeseen niin työterveyden kuin myös muiden yhteistyökumppaneiden kautta.