Case: Tukea työelämän muutoksessa

main_image

Elokuussa 2014 käynnistämämme Uusi polku -ohjelma tarjoaa taloudellista tukea postilaisille, jotka ovat miettineet itselleen uutta uraa Postin ulkopuolella. Uusi polku -ohjelmaan on hakeutunut vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 3 591 henkilöä, joista ohjelmaan on hyväksytty yhteensä 2 239 henkilöä. Vuoden 2019 aikana hakijoita oli 558, joista hyväksyttiin 214.

Työvalmennuspalvelu avaa uusia urapolkuja

Maaliskuussa 2019 aloitimme työvalmennuspalvelun, joka tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden henkilökohtaiseen urasuunnitteluun. Työeläkeyhtiön ja yhteistyökumppanin tuottamalla palvelulla haetaan ratkaisua varhain tunnistettavaan riskiin, joka liittyy työntekijän työkyvyn, osaamisen tai motivaation laskemiseen. ”Palvelu auttaa löytämään uuden uravaihtoehdon, jos nykyisen työn vaatimuksista on haasteellista selvitä. Sama henkilö voi olla työkykyinen toisessa työssä tai kokonaan uudessa ammatissa”, sanoo työhyvinvointijohtaja Anne Tallgrén.