Case: Arvojohtaminen

main_image

Hyvä johtaminen on lähtökohtaisesti merkityksen johtamista. Postilla on koko konsernia ohjaavat johtamisperiaatteet, joita Postin johto ja esihenkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan jokapäiväisessä työssään.

Postissa johtaminen rakentuu yhteisille arvoille, johtamisperiaatteille sekä osallistavalle johtamiselle ja yrityskulttuurille. Johtamisella on suuri vaikutus postilaisten työntekijäkokemukseen ja liiketoimintaamme. Tarjoamme tukea ja koulutusta johdolle ja esihenkilöillemme sekä kannustamme työyhteisöämme avoimeen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Johtamista työnään tekevät henkilöt ovat Postissa avainasemassa siinä, että kaikki tekemisemme on linjassa merkityksen ja arvojemme kanssa. Hyvä johtaminen on lähtökohtaisesti merkityksen johtamista. Postilla on koko konsernia ohjaavat johtamisperiaatteet, joita Postin johto ja esihenkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan jokapäiväisessä työssään. Periaatteet määrittelevät johdon ja esihenkilöiden yhteisen ja johdonmukaisen tavan toimia ja johtaa. Johtamistyötä tekevien henkilöiden tulee

myös itse kokea työnsä merkitykselliseksi sekä välittää työyhteisölle asiakkaiden ja muiden sidosryhmien merkitykseen liittyviä odotuksia. Tätä kautta esihenkilöt voivat kasvattaa myös koko työyhteisön kokemusta työtehtävän merkityksellisyydestä.

Käytämme arvojohtamisen kehittymisen mittarina Peakon-henkilöstökyselytyökalun johtajuusindeksiä. Vuoden 2022 syksyllä mitattu tulos oli 7,3 asteikolla 1–10 ja se nousi aiemmasta mittauksesta 0,4 yksikköä. Peakon- kyselyn perusteella eri yksiköt ja tiimit ovat tunnistaneet ja määritelleet yhteensä lähes 1400 kehittämistoimenpidettä. Näiden pohjalta laaditut toimenpidesuunnitelmat tullaan toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 kysely toteutetaan kaksi kertaa ja sen teemoina ovat: johtaminen ja esihenkilötyö, työntekijöiden sitoutuminen, terveys ja hyvinvointi, työturvallisuus sekä Postin arvot.

Postilla esihenkilöille tarjotaan säännöllisesti valmentavan johtamisen koulutusta sekä tukea työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin ja johtamisosaamiseen. Vuosittain toteutamme myös laaja-alaisen Posti Leader -koulutusohjelman, jossa pureudutaan muun muassa työtapojen ja liiketoiminnan johtamiseen. Osana koulutusta tarjotaan myös Postin esihenkilöille räätälöidyt johtamisen ja yritysjohtamisen sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnot, joiden tavoitteena on tarjota varmuutta esihenkilötyöhön ja johtamiseen.

Lisäksi aloitimme vuoden lopulla uuden esihenkilötyön koulutuskokonaisuuden konseptoinnin. Uusi keväällä 2023 lanseerattava Välittävä johtaja -koulutusohjelma tulee painottamaan entistä enemmän ihmiskeskeisen johtajuuden tärkeyttä ja se suuntautuu kaikille Postin esihenkilöille.

Meidän Posti -kiertue

Korona-aika jätti jälkeensä paljon kohtaamisvajetta, kun vain pakolliset koulutukset ja tapaamiset voitiin järjestää. Tätä paikkaamaan sekä erilaisten tuotannolle tärkeiden ja postilaisille yhteisten teemojen, kuten strategian, työturvallisuuden ja uusien työvälineiden, jalkauttamiseen toteutimme kolme viikkoa kestäneen 15 kaupunkia ja 19 toimipaikkaa kattaneen Meidän Posti -kiertueen touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Kiertuetta oli toteuttamassa kymmenittäin postilaisia eri paikkakunnilta ja eri tehtävistä, ja kiertueen aikana tavoitimme yli 3 000 postilaista. Meidän Posti -kiertuerekan infopisteillä sekä grillin ääressä koettiin kiertueen parhaimmat hetket, kasvokkain pidetyt keskustelut ja ajatusten vaihto työtekijöiden, esihenkilöiden ja johdon kesken.