Case: Osaamisen kehittäminen

main_image

Visiomme mukaisen tulevaisuuden Postin, modernin jakelu- ja logistiikkayhtiön rakentaminen edellyttää, että henkilöstön osaaminen on alamme huippua. Osaamisen kehittäminen on myös yksi tärkeimmistä työtyytyväisyyteen ja työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Posti tukee ja mahdollistaa monipuolisen oppimisen ja jatkuvan kehittymisen. Käytössämme on muun muassa digitaalinen oppimisalusta, johon on pääsy jokaisella postilaisella sekä alihankkijoidemme henkilöstöllä. Raportoimme tarkemmin toteutuneista koulutusmääristä osana GRI-indeksiämme.
Suurin osa työelämässä oppimisesta tapahtuu kuitenkin päivittäin arjessa tekemällä monipuolisia työtehtäviä ja tarttumalla uusiin haasteisiin. Siitä syystä toteutamme osaamisen kehittämisen kokonaisuutta kolmen pääperiaatteen mukaisesti:

  1. Jokainen on vastuussa omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Innostus ja halu kehittää itseään lähtee henkilöstä itsestään, työnantaja ja esihenkilö tarjoavat puitteet ja mahdollisuudet kehittymiselle.
  2. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä. Muodolliset koulutukset ovat vain pieni osa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta.
  3. Osaamisen kehittämisen aktiviteettien suunnittelu ja järjestäminen ei ole yksittäisen ”koulutusorganisaation” vastuulla. Postin omat osaajat osallistuvat aktiivisesti niin koulutusten suunnitteluun kuin toteuttamiseenkin.


Digi- ja teknologiataitojen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen

Digitalisaatio ulottuu kaikkeen Postin tekemiseen vaikuttaen liiketoimintaan ja asiakkaiden käyttäytymiseen sekä prosesseihin ja työn tekemiseen. Siksi yksi osaamisen kehittämisen keskeisistä painopistealueista on henkilöstön digi- ja teknologiataitojen kehitys. Vuonna 2021 postilaiset osallistuivat Big Data ja Essentials of Data & Analytics -verkkokursseille. Lisäksi järjestimme säännöllisesti Data Café -tilaisuuksia, joissa pureuduttiin tiedolla johtamiseen. Verkkokurssien ja tilaisuuksien kautta tavoitimme satoja postilaisia.

Panostamme myös asiakasymmärryksen, asiakaskokemuksen ja asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen laaja-alaisesti. Asiakaspalvelu- ja digitaitoja edistimme keväällä 2021 jatkuneilla PUD- (Pick Up and Delivery -mobiililaite) sekä asiakaspalvelukoulutuksilla, johon osallistui yli 1 000 Postin ja kumppaniemme kuljettajaa ja ajojärjestelijää.


Teemme säännöllisesti myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa vierailijaluentojen ja opiskelijatöiden muodossa. Lisäksi tarjoamme tuhansia kesä- ja kausityöpaikkoja sekä erilaisia harjoittelupaikkoja.