Case: Osaamisen kehittäminen

main_image

Oman osaamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä työtyytyväisyyteen ja hyvään työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Suurin osa oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu päivittäin arjessa tekemällä monipuolisia työtehtäviä ja ottamalla vastaan uusia haasteita.
Muodolliset koulutukset ovat vain pieni osa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta.

Selkeitä koulutuspolkuja ja verkkokursseja

Keskityimme vuonna 2019 systematisoimaan koulutustarjontaamme. Loimme selkeän koulutusvalikoiman ja selvensimme osaamisen kehittämisen vastuita ja rooleja eri puolilla organisaatiota.

Meillä on käytössä Spark, digitaalinen koulutusympäristö, joka toimi myös mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta. Spark otettiin käyttöön loppuvuodesta 2018, ja kevään 2019 aikana sitä alettiin käyttää myös Postin varhaisjakelussa, lajittelussa ja kuljetuksessa. Sparkissa on erilaisia verkkokursseja, jotka soveltuvat hyvin etenkin perehdytykseen ja eri aihepiirien perusteiden koulutukseen. Lähes 300 postilaista suoritti vuonna 2019 kaikille avoimen Introduction to Digital Transformation Technologies -verkkokurssin, joka tarjosi kattavan katsauksen erilaisiin digitaalisiin, toimialoja mullistaviin teknologioihin, kuten tekoälyyn. Verkkokurssi on myös osa laajempaa Tekoäly-koulutuspolkua.

Lean-osaamista kasvatetaan


Posti tarjoaa henkilöstölleen monipuolista Lean-koulutusta, jossa opitaan muun muassa asiakaslähtöisyyttä, tiedolla johtamista ja systemaattista toiminnan kehittämistä. Vuonna 2019 pidettiin kolme Green Belt -kurssia, joihin osallistui yhteensä 45 postilaista. Postipalveluiden Orange Belt -koulutukseen osallistui 70 henkeä ja Tallinnassa pidettyyn Yellow Belt -koulutukseen 15 henkeä.

Koulutuksella tavoitellaan parempaa laatua, asiakaspalvelua ja toiminnan sujuvuutta. ”Kursseille osallistuneet opiskelijat ovat pitäneet tärkeänä myös verkostoitumista ja tutustumista
muihin ihmisiin eri puolilta Postia. Olemmekin perustaneet Lean Alumnin, jonka tapaamisissa voi kysellä neuvoja arjen haasteisiin”, Lean-koulutuksesta vastaava Juhani Vuola kertoo.

Keväällä 2020 Postin koulutusvalikoima täydentyy Green Belt -valmennuksia lyhyemmillä White Belt ja Yellow Belt -koulutuksilla, joissa perehdytään jatkuvan parantamisen maailmaan.

”Jatkamme Green Belt -kursseja Suomessa ja uutena myös Tallinnassa. Olemme aloittaneet päivittäisjohtamisen kehittämisen rahtiterminaalien henkilöstön käyttöön. Lisäksi rakennamme yhteistä koulutusohjelmaa Transvalin kanssa, jolla on jo entuudestaan vahvaa Lean-osaamista”, Vuola sanoo.

Panostuksia perehdytykseen ja esimiestyöhön

Myös perehdytykseen on panostettu. Lanseerasimme keväällä 2019 Welcome Day -nimisen kokonaisuuden uusille asiantuntijoille. Järjestämme kolme kertaa vuodessa yhteisen päivän, jossa liiketoiminnat esittäytyvät uusille postilaisille ja asiantuntijat pääsevät tutustumaan toisiinsa.

Esimiehillä on tärkeä rooli tunnistaa yksittäisten työntekijöiden kehitystarpeet. Koulutus voi antaa kokeneellekin työntekijälle uutta intoa työtehtäviin. Työterveys toimii tarvittaessa työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä esimiehen apuna. Esimiehille on tarjolla myös työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen verkkokoulutusta.

Vuonna 2019 panostettiin valmentavaan johtamiseen ja käynnistettiin kaksi uutta Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon (JYET) johtavaa tutkintoa. Valmentavan johtamisen koulutuksen kävi noin 100 esimiestä ja JYET:n piirissä on alkuvuonna 2020 noin 50 henkilöä. Alkuvuonna 2019 toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä esimiehille tarjottiin käytännönläheistä koulutusta menestyvän tiimin rakentamiseen ja tiimityön edistämiseen liittyen.