Case: Merkityksellinen työ

main_image

Haluamme palvella asiakkaitamme toimittamalla vastuullisesti sen, mikä on heille merkityksellistä. Haluamme myös postilaisten kokevan oman työnsä merkityksellisenä.

Vuoden aikana jatkoimme kokonaisvaltaisen henkilöstöhallinnon (People Journey) muutosmatkan toteuttamista, jossa päätarkoituksena on pitää huolta henkilöstöstämme ja tukea heidän kehittymistään osana vastuullisuuslupaustamme. Postin henkilöstökysely toteutettiin kolme kertaa vuonna 2022. Henkilöstön sitoutuneisuutta mittaava indeksi oli nousujohteinen jokaisessa kyselyssä.

Osaamisen kehittäminen

Visiomme on olla moderni jakelu- ja logistiikkayhtiö. Tämän mukaisen tulevaisuuden Postin rakentaminen edellyttää, että henkilöstön osaaminen on alamme huippua. Osaamisen kehittäminen on myös yksi tärkeimmistä työtyytyväisyyteen ja työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä.

Posti tukee ja mahdollistaa monipuolisen oppimisen ja jatkuvan kehittymisen. Käytössämme on muun muassa digitaalinen oppimisalusta, johon on pääsy jokaisella postilaisella sekä kumppaneidemme henkilöstöllä. Suurin osa työelämässä oppimisesta tapahtuu kuitenkin päivittäin arjessa tekemällä monipuolisia työtehtäviä ja tarttumalla uusiin haasteisiin, ja kehittämmekin osaamisen kokonaisuutta kolmen pääperiaatteen mukaisesti:

1) Jokainen on vastuussa omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Innostus ja halu kehittää itseään lähtee henkilöstä itsestään, työnantaja ja esihenkilö tarjoavat puitteet ja mahdollisuudet kehittymiselle.

2) Suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä. Muodolliset koulutukset ovat vain pieni osa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta.

3) Osaamisen kehittämisen aktiviteettien suunnittelu ja järjestäminen ei ole yksittäisen ”koulutusorganisaation” vastuulla. Postin omat osaajat osallistuvat aktiivisesti niin koulutusten suunnitteluun kuin toteuttamiseenkin.

Digi- ja teknologiataitojen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen

Digitalisaatio ulottuu kaikkeen Postin tekemiseen vaikuttaen liiketoimintaan ja asiakkaiden käyttäytymiseen sekä prosesseihin ja työn tekemiseen. Siksi yksi osaamisen kehittämisen keskeisistä painopistealueista on henkilöstön digi- ja teknologiataitojen kehitys. Jatkoimme vuoden 2022 aikana vahvaa panostustamme digitaitoihin ja asiakas- ja työntekijäkokemuksen edistämiseen ottamalla käyttöön mittavan määrän uusia mobiililaitteita kuljetustuotannossa sekä uudistamalla kuljetuksen tietojärjestelmiä. Koulutuksiin osallistui vuoden aikana yli 2500 Postin ja kumppaniemme kuljettajaa ja ajojärjestelijää.

Teemme säännöllisesti myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa vierailijaluentojen ja opiskelijatöiden muodossa. Lisäksi tarjoamme tuhansia kesä- ja kausityöpaikkoja sekä erilaisia harjoittelupaikkoja.

Muutosyksikkö palvelemaan postilaisia

Toimialan murroksessa tuotannollinen työ vähenee toisaalla ja kasvaa toisaalla. Vuonna 2022 Postin Muutosyksikön tehtävänä oli lisätä aktiivista työn tarjoamista konsernin sisällä. Sisäisellä muutospalvelulla etsitään pitkäjänteistä ratkaisua tuleville vuosille sekä erilaisten työn tekemisen mallien hyödyntämistä työkokonaisuuksien yhteensovittamisessa. Muutosyksikön palveluita kehitetään yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien kanssa.

Monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö lisää työn merkityksellisyyttä

Työyhteisönä Posti haluaa olla tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Työyhteisömme monimuotoisuus on meille rikkaus ja yhdessä edustamme yli 80 eri kansalaisuutta.

Toteutimme vuoden 2022 aikana sisäisen kyselyn, jossa keskityimme työntekijöiden monimuotoisuuteen, kokemuksiin
epäasiallisesta käyttäytymisestä ja kokemuksiin yhteenkuuluvuudesta. Vuoden aikana laajensimme henkilöstön tietoisuutta ja osaamista aiheen ympäriltä esimerkiksi laajamittaisilla koulutuksilla eri kohderyhmille. Näin rakennamme tulevaisuuden Postista entistä monimuotoisempaa ja yhdenvertaisempaa. Kerromme lisää monimuotoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä sille osoitetussa luvussa.