COMPANY
Case: Merkityksellinen työ
Käytännön esimerkit

Case: Merkityksellinen työ

Haluamme luoda arvostavan ja turvallisen työyhteisön, jossa työntekijämme voivat kokea ylpeyttä postilaisuudestaan ja tekemästään työstä. Jatkoimme vuonna 2022 käynnistyneen henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen keskittyvän People Journey -ohjelman toteutusta. Sen tarkoituksena on pitää huolta henkilöstöstämme ja tukea heidän kehittymistään. Peoplen Journeyn konkreettisilla teoilla ja aloitteilla tuetaan ja toteutetaan Postin strategiaa sekä tehdään ihmisiin liittyvistä vastuullisuuslupauksista totta. Esimerkiksi Postin esihenkilötyötä, työturvallisuutta sekä monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyötä on kehitetty osana People Journey -kokonaisuutta. Nämä kaikki teemat vaikuttavat myös työntekijäkokemukseen.

Postin henkilöstökysely toteutettiin kaksi kertaa vuonna 2023. Kysely kahdesti vuodessa tuo aikaa kehittää työntekijäkokemusta saatujen vastausten perusteella. Henkilöstön sitoutuneisuutta mittaava indeksi oli nousujohteinen molemmissa kyselyissä. Osaamisen kehittäminen Visiomme on olla moderni jakelu- ja logistiikkayhtiö. Tämä edellyttää, että henkilöstön osaaminen on alamme huippua. Posti mahdollistaa monipuolisen oppimisen ja jatkuvan kehittymisen. Käytössämme on muun muassa digitaalinen oppimisalusta, johon jokaisella postilaisella sekä kumppaneidemme henkilöstöllä on pääsy. Suurin osa työelämässä oppimisesta tapahtuu kuitenkin päivittäin arjessa tekemällä monipuolisia työtehtäviä ja tarttumalla uusiin haasteisiin. Muodolliset koulutukset ovat vain pieni osa osaamisen kehittämistä. Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja järjestäminen ei ole yksittäisen koulutusorganisaation vastuulla. Postilaiset osallistuvat aktiivisesti niin koulutusten suunnitteluun kuin toteuttamiseenkin. Jokainen on vastuussa omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä, työnantaja ja esihenkilö tarjoavat puitteet ja mahdollisuudet kehittymiselle. Sisäinen rekrytointi ja uudelleentyöllistämispalvelu palvelevat postilaisia Toimialan murroksessa tuotannollinen työ vähenee toisaalla ja kasvaa toisaalla. Vuonna 2023 Postin sisäisen rekrytointi- ja uudelleentyöllistämispalvelun tehtävänä oli muun muassa löytää kokoaikaisia työllistymismahdollisuuksia postilaisille. Sisäisellä muutos- palvelulla etsitään pitkäjänteistä ratkaisua tuleville vuosille sekä erilaisten työn tekemisen mallien hyödyntämistä työkokonaisuuksien yhteensovittamisessa erityisesti tuotannollisissa tehtävissä. Yksikön palveluita kehitetään yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien kanssa.